Linjelederen

Linjelederen – den nye Adm-, P- og Økonomioff?

Forsvaret gjennomfører stadige prosjekter for å bli mer «effektiv». Oppgaveporteføljen til linjelederne, både høyt og lavt i organisasjonen, blir av disse prosessene stadig mer omfattende. Er Forsvarets fremtidige ledere i ferd med å bli låst til dataskjermen?
Publisert: 16.04.27
Forsvaret holder på med «effektiviseringsprosesser» innen HR-området, har gjennomført prosesser innen økonomi og nye prosesser innen innkjøp med flere står for tur. En fellesnevner for disse er å kutte i ulike administrative funksjoner, sentralisere og ikke minst, å dytte oppgaver som blir igjen ved avdelingen over på linjelederen. Og disse oppgavene treffer fra laveste til høyeste nivå i organisasjonen. Allerede fremmes det bekymringsmeldinger over omfanget på disse oppgavene, og flere oppgaver skal det bli.
 
Denne tankegangen er ikke ny, snarere en den basert på en HRM-ideologi som går sin gang verden rundt. Allerede for tre år siden kunne våre svenske kollegaer i Officersforbundet.se fortelle oss hvordan ulike administrative oppgaver var presset ned i organisasjonen.
Bildene er hentet fra presentasjon fra svenske Officersforbundet for tre år siden. Dette viser hvordan administrative oppgaver er tred nedover i organisasjonen, og tar bort verdifull tid fra ledere på ulike nivå.
 
Det er relativt enkelt å konstatere at Norge nå er i ferd med å bevege seg i samme retning. Og dette uten at vi egentlig har diskutert og debattert om vi ønsker en slik utvikling. Eller vi har kanskje gjort det, men uten å se helheten. Det er lett å argumentere for at vi må kutte i administrasjon og støtte, for å spare penger til operativ drift. Men det er ikke like lett å argumentere for de samme tiltakene, når disse istedenfor å lette oppgavene for den operative driften, istedenfor tynger både militært tilsatte og ledere som nettopp skal virke i den operative driften.

Det er flere spørsmål som det er naturlig å stille spørsmålstegn ved: 
  • Blir Forsvaret egentlig mer «effektiv», når oppgaver flyttes fra fagfolk på de ulike områdene, til linjeledere. Eller er oppgavene bare flyttet over på den spisse ende? Er det mer kosteffektiv å beholde egne fagfolk på disse områdene?
  • Hvilke kunnskaper må linjelederne besitte, for å kunne godkjenne, veilede og kontrollere lønn, reiser, flyttinger, innkjøp, villigheter og personaloppgaver?
  • Hvordan skal man sikre seg at linjelederne kjenner til alle de lover, avtaler, regelverk og bestemmelser som det er forutsatt at linjelederne skal kjenne til for å utføre jobben? Skal opplæringen på disse områdene gå på bekostning av øvelse, trening og fagopplæring? Må opplæringen på krigsskolen og befalsskolen endres til å lære seg disse ferdighetene?
  • Hvordan skal linjelederne få tid til den egentlige jobben, den operative eller faglige driften, når de må bruke mye av sin tid på administrasjon?
  • Hvilke ledere er det vi egentlig ønsker oss i forsvaret? De som er god på administrasjon eller gode på ledelse og fag?
  • Og er Forsvarets fremtidige ledere i ferd med å bli låst til dataskjermen?
 
Norges Offisersforbundet stilte Forsvarets ledelser noen av disse spørsmålene for et par år siden. Den gang bedyret ledelsen at vi ikke skulle bevege oss like langt som svenskene. Vi er nå på god vei etter. Det er kanskje på tide å løfte blikket og stille oss spørsmålet; hvor er vi på vei?
Forrige        319 av 1349        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N