BFO, NOF og Forsvaret ble enige uten å måtte ty til hjelp fra Statens Lønnsutvalg. I Brudd

Lokal lønn - enighet!

BFO, NOF og Forsvaret ble enige uten å måtte ty til hjelp fra Statens Lønnsutvalg. I timene før bruddet i de lokale lønnsforhandlingene i Forsvaret skulle prosederes var det tett kontakt mellom partene, slik at man i stedet for prosedyrene kunne presentere et helhetlig forslag til løsning. Løsningen innebærer at partene er enige om at alle virkemidler i Hovedtariffavtalen kan brukes ved lønnsforhandlinger for militære tjeneste- og embetsmenn.
Publisert: 12.02.28
BFO, NOF og Forsvaret ble enige uten å måtte ty til hjelp fra Statens Lønnsutvalg. I timene før bruddet i de lokale lønnsforhandlingene i Forsvaret skulle prosederes var det tett kontakt mellom partene, slik at man i stedet for prosedyrene kunne presentere et helhetlig forslag til løsning. Løsningen innebærer at partene er enige om at alle virkemidler i Hovedtariffavtalen kan brukes ved lønnsforhandlinger for militære tjeneste- og embetsmenn.

Tekst: NOF/BFO; illustrasjonsfoto forside: NOF

Enigheten med innebærer at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal se på rammene for bruk av Hovedtariffavtalen i Statens (HTA) pkt 2.3.6 c (omgjøring av stillingskode) for militært personell. Resultatet av dette arbeidet skal rapporteres til de sentrale partene i HTA, hovedsammenslutningene og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
Det vil bli laget en egen protokoll som konkretiserer og forplikter arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene i arbeidsgruppen.

- For å komme frem til dette resultatet måtte det vilje til fra partene, Befalets fellesorganisasjon, Norges Offisersforbund og Forsvarsstaben. Vi er fornøyd med at arbeidsgiver var villig til å se saken på nytt og at vi kom frem til et resultat som forplikter i det videre arbeidet, sier Egil Andre Aas (NOF) og Eivind Solberg (BFO). De to forbundslederne representerte organisasjonene i forbindelse med behandlingen av bruddet i Statens lønnsutvalg.
For BFO og NOF er dette et stort skritt i riktig retning. Gjennom de 22 år som virkemiddelet har eksistert, har det ikke blitt brukt på militært personell. Den økte bruken av midlertidige beordringer av lang varighet og manglende utlysninger av ledige stillinger har medført at personell disponeres i stillinger tillagt høyere grad i flere år. Når disse da skal returnere til sin faste stilling, så går disse ned i lønn, noe som fremstår som urimelig og uhørt i det statlige tariffområdet for øvrig. Under gitte forutsetninger innebærer også den utbredte bruken av midlertidige beordringer et formidabelt tap av pensjonsinntekt.

Arbeidet med å bli enige om rammer for omgjøring av stillingskode for militært personell vil snart påbegynnes, og det er et mål om at resultatet av dette skal foreligge før sommeren. Det må også diskuteres en ansvarlig bruk av dette virkemiddelet ifm andre årsaker, ikke bare midlertidige beordringer.

Gjennom at saken ble trukket etter enighet mellom partene, betyr det at resultatet fra gruppejusteringer og enkeltstillinger i lokale lønnsforhandlinger høsten 2011, kan komme til utbetaling. Dette resultatet vil ha tilbakevirkende kraft fra 1. oktober 2011.
Forrige        633 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N