Lokal lønn 2017
Illustrasjon: Jørgen Holst

Lokal lønn 2017

Krav skal fremmes til Hovedtillitsvalgt i den enkelte DIF.
Publisert: 2017.09.04
Staale I. Reiten, forhandler NOF (tekst)
Det er avsatt 0,8% av lønnsmassen pr. 1. juli 2017 til lokale forhandlinger. For vår del av hovedtariffavtalen utgjør dette i overkant av 60 millioner kroner som det skal forhandles om. Partene sentralt har blitt enig om å delegere potten til DIF-nivå (Driftsenehet i Forsvaret), og krav fra den enkelte må sendes til Hovedtillitsvalgt (HTV) i Hær, Sjø, Luft osv (se info nederst i artikkelen).

Det er verdt å merke seg at det er Forsvarets organisasjon pr. 1. juli som skal legges til grunn for forhandlingene, og partene i Staten har satt 31. oktober som frist på å bli ferdig.

Det betyr at partene på DIF-nivå har frist frem til 15. oktober for å bli ferdig med forhandlingene på lokal lønn etter Hovedtariffavtalens pkt 2.5.1.


Lokal lønnspolitikk setter rammen for forhandlingene på DIF-nivå, og i de sentrale retningslinjene er det blant annet satt fokus på å rette opp skjevheter.
Den enkelte DIF setter selv frister for innlevering av krav som skal leveres på skjema som vil bli distribuert senere fra Forsvarets lønnsadministrasjon.

Det vil komme egen informasjon fra HTV om frist for innmelding av krav når dette er klart.

For de som er på lederlønnsavtalen (HTA pkt 2.5.2) vil det bli egne forhandlinger sentralt. Egen informasjon om dette kommer senere.
Tilsvarende vil det bli egne forhandlinger for penger avsatt på lønnsplan 05.128 Internasjonale operasjoner.

Forsvarsdepartementet (FD), Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Forsvarsbygg (FB), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarsmateriell (FMA) er gjennom HTA definert som egne forhandlingsområder med egne tildelinger. Disse avdelingene avtaler selv innenfor Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser hvordan forhandlingene skal gjøres og HTVer informerer NOFs medlemmer om frist for å sende inn krav.

Mer om lønnsoppgjøret 2017 finner du her
 Her er skjema som kan brukes for å fremme krav. (Excel dokument)


 Her er oversikt over hvor krav skal sendes.


Hvor

Navn HTV

Merknader

Krav sendes til:

Frist

 

 

 

 

 

Utlandet

Bjørn-Tore Woll

 

mail til btw@nof.no

 

Hæren

Pål B. Nygaard

For NordNorge

FISBasis til Jan Helge Andersen (janhandersen@mil.no)

 

 

For SørNorge

FISBasis til Sigurd Vestad (svestad@mil.no)

Sjø

Thor Manum

 

FISBasis til HTV (tmanum@mil.no)

 

Luft

Tor Egil Vangstad

 

FISBasis til HTV (tvangstad@mil.no)

 

HV

Torbjørn Liestøl

 

FISBasis til HTV (tliestol@mil.no) eller ugradert til tl@nof.no

FLO

Kennet Bergland

 

FISBasis til HTV (kbergland@mil.no)

 

FFT

Øystein Herfindal (fra 15/9)

Musikken:

FISBasis til ATV i hvert korps med kopi til Øystein Herfindal

 

 

Prestekorpset:

FISBasis til Lars Sophus Bakketeig med kopi til Øystein Herfindal

 

 

Øvrige:

Øystein Herfindal på FIS Basis

 

FPVS

Bjørn Tore Woll

 

Krav sendes Inge Andre Tonning. Se egen info fra HTV/ATV

 

FST

Salve Håkedal

 

FISBasis til HTV

(shakedal@mil.no)

 

FSAN

Alf Sæthre

FISBasis til HTV (fsanhtvnof@gmail.com)

FHS

Eystein Skaugvoll

 

FISBasis til Eystein Skaugvoll med kopi til Stig Gjølstad

LOS

Thomas Bruvang

 

FISBasis til HTV (tbruvang@mil.no)

 

FOH

Jørn Henning Vikjord

Se egen info fra HTV.
Krav sendes HTV(jvikjord@mil.no og lokalavdelings-leder FOH (gwidth@mil.no)

 

CYFOR

Kenneth Viken

 

Krav sendes på FIS Basis til HTV: (kviken@mil.no)

 

 

 

 

 

 

E tjenesten

 

 

til egen HTV

 

FS

 

 

til egen HTV

 

 

 

 

 

 

NSM

Paal Bøe

 

Se egen info fra din tillitsvalgt

 

Forsvarsbygg

Thor Eirik Bakken

 

Krav sendes på epost til: thor.eirik.bakken@forsvarsbygg.no

FD

Geir Petter Novik

 

Se egen info fra HTV

 

FMA

Carl Rode

 

Se egen mail mottatt på FISBasis fra din tillitsvalgt


Forrige        190 av 1333        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N