Lokal lønn 2019 er klar for utbetaling
Lokal lønn 2019 er klar for utbetaling

Lokal lønn 2019 er klar for utbetaling

Fredag 4. desember landet partene protokoll for utbetaling av lokale lønnsforhandlinger 2019 med bakgrunn i kjennelsen fra Statens lønnsutvalg (SLU). Resultatet betyr et generelt tillegg med virkning fra 1. juli 2019.
Publisert: 2020.12.04
Staale I Reiten

Enigheten er basert på kjennelsen fra Statens lønnsutvalg (SLU) 12/11, og går ut på at det gis ett generelt tillegg til alle, der halvparten av potten gis som ett likt kronetillegg, kr 3990,- 

og andre halvparten av potten gis som en lik prosent sats på 0,82%.

På lønnstrinn 19 utgjør dette ca 6400 kr og på lønnstrinn 80 ca 10600 kroner. (se eksempel tabell under).  Det er planlagt med utbetalingen for de første i januar. Øvrige utbetalinger tas fortløpende fra februar. Utbetalingene gis med tilbakevirkende kraft fra 1/7-2019. For personell som i perioden etter 1/7 har gått av med pensjon, vil pensjonene bli regulert av Statens Pensjonskasse i etterkant av utbetalingen.

 

-Dette er en god løsning som vil gi alle medlemmer en uttelling i oppgjøret 2019, i tillegg til en god virkning på oppsatt pensjon pr 31.12.2019.  Medlemmer som i perioden har gått av med pensjon vil bli ivaretatt på lik linje med tjenestegjørende medlemmer, sier forbundsleder Torbjørn Bongo. 

Løsningen innebærer at det ikke vil bli lokale forhandlinger for 2019 ved DIF. 

Arbeidstakerorganisasjonenes vurdering her var at det nå har gått lang tid og smittesituasjonen (også ved militære avdelinger) med omfattende nedstengning av samfunnet tilsier at det vil være hensiktsmessig med minst mulig møteaktivitet. Lønnsmessige skjevheter ute ved avdelingene må derfor vurderes løst ved hjelp av andre virkemidler i Hovedtariffavtalen i den kommende perioden. Lokal lønn 2019 har virkningstidspunkt 1. juli 2019. 

Når det gjelder sikringslønn vurderer statens lønnsutvalg å ikke inneha nødvendig myndighet til å gi en konkret slutning. Dette spørsmålet vil ATO forfølge videre i en egen prosess, blant annet i videre dialog med hovedsammenslutningene.  

Om resirkulerte midler merker ATO seg at statens lønnsutvalg bemerker følgende; 
«at arbeidsgiver opplyste at det vil bli funnet en løsning på dette spørsmålet». 
Dette vil vi dermed også følge opp videre med nødvendige krav om videre prosess. 

Arbeidstakerorganisasjonene (ATO) er godt fornøyd med å ha kommet til en god løsning i flere av de omtvistede sakene. SLU har i denne sammenheng bidratt med god og nødvendig kompetanse. At noen av de omtvistede sakene ikke har medført en konkret løsning, og dermed vurdert til å være utenfor SLU sin myndighet, gir nå muligheter for en videre oppfølging i etterkant av de lokale lønnsforhandlingene. 

Dette gjelder blant annet avklaring på hvilke ATF-tillegg som skal være pensjonsgivende. Her vil partene hver for seg bruke noe tid på å vurdere å vurdere SLUs kjennelse og mulige løsninger for den videre prosessen mellom arbeidstakerorganisasjonene og Forsvaret som arbeidsgiver. NOF vil komme tilbake med mer informasjon så snart det har kommet avklaringer om videre prosess.

 

Vi gjør oppmerksom på at virksomheter med egen tildeling; FFI, FB, FMA, FD og NSM gjennomførte lokal lønn høsten 2019 og er ikke berørt av dette oppgjøret.  (Merk: NSM ligger under Justisdepartementet)

Det ble også gjennomført lokal lønn i 2019 for personell i E-tjenesten i fjor høst, så dette personellet er heller ikke omfattet av denne etterbetalingen.

For personell som var ute i intops er det gjort endringer i Intops avtalen, tilsvarende den summen som var tildelt under lønnsplan 05.128 internasjonale operasjoner. 

 

Det var Norges offisers- og spesialistforbund, Befalets Fellesorganisasjon, Parat forsvar og Forskerforbundet som i mai 2020 sendte stevning til Statens lønnsutvalg. Da hadde partene i Forsvaret forhandlet siden september 2019. Kjennelsen fra Statens lønnsutvalg vil ha virkning for alt personell som er på vår Hovedtariffavtale.


Fakta/ Bakgrunn:

Det var i 2019 avsatt 1,24% til lokale forhandlinger.  For forsvaret utgjør dette ca 105 millioner kroner.  Foruten å bli enig om økonomien var det viktigste kravet at forutsigbare tillegg, som ATF, skal være pensjonsgivende inntekt også for Forsvarets ansatte. Andre uenighetspunkter var sikringslønn ved søknad på stillinger på samme gradsnivå samt beregning av resirkulerte midler. 


Det vises til slutning i Statens lønnsutvalg.

Etter formøte den 16/11, 23/11 og 1/12 og forhandlingsmøte 4/12 2020 ble partene enige i:

1.     Frikjøpte tillitsvalgte samt Forsvarets Hovedverneombud og Assisterende Hovedverneombud gis en økning på kr 4000 per år ved virkningstidspunkt 1. juli 2019.

 

2.     De avsatte midler i lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret for 2019 fordeles som et generelt tillegg til alle ansatte, ved at halvparten av tilgjengelig midler gis som et likt kronetillegg – kr. 3.990 - for alle ansatte, og resterende del av potten gis som et like stort prosentvis tillegg – 0,82 % - til alle ansatte. Virkningstidspunktet for tilleggene er 1. juli 2019.

Felles protokolltilførsel:

Partene viser til tidligere felles retningslinjer for gjennomføring av lønnsforhandlinger og presiserer følgende:

-        Personell med midlertidig disponering i annen stilling, bibeholder lønnstillegg gitt i lokal lønn som en personlig ordning. Dette gjelder også ved videreføring eller overgang til ny midlertidig stilling.

-        Ved retur fra midlertidig stilling til fast stilling med lavere lønn beholdes kronebeløp (kr. 3.990,-) og den prosentvise delen av lønnstillegget i henhold til den faste stillingens lønn.

-        Lønnstillegg gitt i lokal lønn bibeholdes ved:

o   tilbakegang til egen fast stilling

o   ved normalopprykk i grad

o   tillegg gitt ved andre virkemidler

 

Forsvaret 4. desember 2020

For Forsvarsstaben

For Befalets fellesorganisasjon

For Norges offisers- og spesialistforbund

For Norsk tjenestemannslag/Forsvaret

For Parat forsvar

For Norsk Sykepleierforbund

For Forskerforbundet

For Delta

For Norsk Fysioterapeutforbund

For Utdanningsforbundet

Protokolltilførsel fra Norsk Tjenestemannslag Forsvar (NTL Forsvar) og Norsk Sykepleierforbund.

NTL Forsvar og Norsk Sykepleierforbund ble ikke invitert eller innkalt til formøtene 16/11, 23/11 og 1/12 hvor kjennelsen i Statens lønnsutvalg har vært diskutert. Saksgrunnlaget til sluttforhandlingene viser at NOF, BFO, Parat forsvar og Forskerforbundet har deltatt i disse formøtene. Dette til tross for at NTL Forsvar og Norsk Sykepleierforbund har etterlyst informasjon om prosessen i flere omganger. Vi oppfatter manglende inkludering av alle parter i forhandlingsmøter som en uriktig oppfølging av kjennelsen i SLU, og dermed kritikkverdig. Dette fordi informasjon ikke er tilkommet alle partene i lønnsoppgjøret og siden resultatet av formøtene danner grunnlaget for sluttbehandlingene.

 

LtrKronebeløp0,82 %KR  beløpTotalt
19300 3002462,463 9906 452
20303 8002491,163 9906 481
21307 6002522,323 9906 512
22311 2002551,843 9906 542
23315 1002583,823 9906 574
24319 0002615,83 9906 606
25323 2002650,243 9906 640
26327 4002684,683 9906 675
27331 3002716,663 9906 707
28335 3002749,463 9906 739
29339 0002779,83 9906 770
30343 0002812,63 9906 803
31346 6002842,123 9906 832
32350 7002875,743 9906 866
33354 5002906,93 9906 897
34358 7002941,343 9906 931
35362 8002974,963 9906 965
36367 1003010,223 9907 000
37371 8003048,763 9907 039
38376 5003087,33 9907 077
39381 2003125,843 9907 116
40386 2003166,843 9907 157
41391 3003208,663 9907 199
42397 1003256,223 9907 246
43402 6003301,323 9907 291
44408 6003350,523 9907 341
45414 6003399,723 9907 390
46420 7003449,743 9907 440
47428 2003511,243 9907 501
48435 1003567,823 9907 558
49442 3003626,863 9907 617
50449 3003684,263 9907 674
51456 4003742,483 9907 732
52464 0003804,83 9907 795
53472 0003870,43 9907 860
54479 6003932,723 9907 923
55488 0004001,63 9907 992
56496 1004068,023 9908 058
57504 7004138,543 9908 129
58513 6004211,523 9908 202
59523 2004290,243 9908 280
60532 3004364,863 9908 355
61542 4004447,683 9908 438
62552 8004532,963 9908 523
63563 7004622,343 9908 612
64573 1004699,423 9908 689
65583 9004787,983 9908 778
66594 4004874,083 9908 864
67605 5004965,13 9908 955
68615 9005050,383 9909 040
69627 7005147,143 9909 137
70640 2005249,643 9909 240
71655 4005374,283 9909 364
72667 2005471,043 9909 461
73679 0005567,83 9909 558
74691 4005669,483 9909 659
75704 9005780,183 9909 770
76723 2005930,243 9909 920
77741 3006078,663 99010 069
78765 1006273,823 99010 264
79789 2006471,443 99010 461
80813 4006669,883 99010 660
81837 2006865,043 99010 855
82860 3007054,463 99011 044
83883 1007241,423 99011 231
84906 0007429,23 99011 419
85934 8007665,363 99011 655
86963 2007898,243 99011 888
87992 2008136,043 99012 126
881 014 9008322,183 99012 312
891 037 8008509,963 99012 500
901 060 7008697,743 99012 688
911 083 9008887,983 99012 878
921 106 6009074,123 99013 064
931 129 6009262,723 99013 253
941 152 5009450,53 99013 441
951 175 6009639,923 99013 630
961 198 0009823,63 99013 814
971 220 50010008,13 99013 998
981 243 00010192,63 99014 183
991 264 50010368,93 99014 359
1001 285 90010544,383 99014 534
1011 307 40010720,683 99014 711
Forrige        174 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå