Lokal lønn 2019 går til tvisteløsning i Statens lønnsutvalg
Penger vokser ikke som gress. Befalets fellesorganisasjon, NTL Forsvaret, Parat forsvar, Forskerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Norges offisers- og spesialistforbund (ATO) har nå tilskrivet arbeidsgiver og informert om at uenigheten i lokal lønn 2019 vil bli stevnet for Statens lønnsutvalg
Torgrim Halvari/NOF

Lokal lønn 2019 går til tvisteløsning i Statens lønnsutvalg

Befalets fellesorganisasjon, NTL Forsvaret, Parat forsvar, Forskerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Norges offisers- og spesialistforbund (ATO) har nå tilskrivet arbeidsgiver og informert om at uenigheten i lokal lønn 2019 vil bli stevnet for Statens lønnsutvalg. En formell stevning må sendes i løpet av tre uker, men dersom arbeidsgiver skulle imøtekomme vårt krav og fremlegge en liste over de tillegg som ikke er pensjonsgivende kan vi være villig til å komme tilbake til forhandlingsbordet»
Publisert: 2020.05.29
Staale I Reiten

Arbeidsgiver vil uansett også ha tre uker på å gi tilsvar, og deretter skal Statens lønnsutvalg (SLU) finne plass til å behandle uenigheten. Vi er allerede er i månedsskiftet mai/juni, 

så dette betyr at det kan fort bli høst før saken blir løst. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når dato for behandling er fastsatt. 

Et resultat fra lokal lønn 2019 vil uansett ha tilbakevirkende kraft og etterbetaling fra 1. juli 2019.

 

De lokale lønnsforhandlingene i Forsvaret startet opp i august 2019. Det var avsatt 1,24% pr 1. juli 2019. Organisasjonens viktigste krav var å få på plass fordeling av ca de 105 millioner kronene som er på vår tariffavtale, samt avklare forhold rundt pensjonsopptjening på variable tillegg (ATF). En pensjonsordning som gjenspeiler forutsigbare tillegg som ligger i den enkelte stilling, er viktig for forsvarsansatte. Etter en lang og omstendelig prosess ble det konstatert uenighet mellom partene. Forhandlingene har tatt mer tid enn tidligere. Vi håper nå at vi nærmer oss en avklaring.  Det er nødvendig for at Forsvaret skal klare å beholde nødvendig kompetanse fremover.

 

Statens lønnsutvalg 

Statens lønnsutvalg oppnevnes for 3 år av gangen og består av 11 personer. Tre av medlemmene er nøytrale medlemmer. En av disse er utvalgets leder. Utvalget har også en representant fra henholdsvis LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio. Hver av organisasjonene har en stemme. 

Statens lønnsutvalg har også fire medlemmer fra arbeidsgiversiden

Hovedtariffavtalen (HTA punkt 2.3.9) fastsetter at hver av partene kan bringe tvister i forbindelse med årlige forhandlinger (HTA punkt 2.3.3) og forhandlinger på særlig grunnlag (HTA punkt 2.3.4), inn for Statens lønnsutvalg i samsvar med tjenestetvistlovens regler.

Forrige        229 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå