Lokal lønn 2019 på lederlønnsavtalen er landet
Partene skrev mandag under protokollen på lokal lønn 2019 for personell på lederlønnsavtalen, dvs for militært personell med grad oberst/kommandør og høyere.

Lokal lønn 2019 på lederlønnsavtalen er landet

Partene skrev mandag under protokollen på lokal lønn 2019 for personell på lederlønnsavtalen, dvs for militært personell med grad oberst/kommandør og høyere. Resultatet ble et generelt tillegg til alle, der halvparten av potten gis som ett likt kronetillegg, kr 3990,- og andre halvparten av potten gis som en lik prosent sats på 0,82%. Utbetaling forventer vi kommer ifm utbetaling av lokal lønn 2019, dvs på nyåret fra februar.
Publisert: 2020.12.16
Staale I Reiten

Utbetalingene gis med tilbakevirkende kraft fra 1/7-2019, som er virkningstidspunktet for oppgjøret. For personell som i perioden etter 1/7 har gått av med pensjon, vil pensjonene bli regulert av Statens Pensjonskasse i etterkant av utbetalingen. 

 

Lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens punkt 2.5.2 har blitt utsatt, da dette tas i etterkant av lokale lønnsforhandlinger (HTA 2.5.1) i Forsvaret for øvrig. Som kjent kom en ikke til enighet i dette oppgjøret og saken endte med en kjennelse fra Statens lønnsutvalg 12. november. Forhandlingene på lederlønnsavtalen får dermed en lik behandling som lokal lønn forøvrig. 

Løsningen innebærer at det ikke vil bli en vurdering av krav fra den enkelte. 

 

Det har i etterkant av at lederlønnsavtalen ble fremforhandlet vært flere runder med arbeidsgrupper, diskusjoner og forhandlinger om innretning av avtalen og vurdering av nivåene på basistillegget og belastningstilleggene.  Det er også gjort vurderinger av avtalen opp mot statens lederlønn og lønnsnivået i forsvaret for øvrig. Dette har partene blitt enig om å følge opp videre, gjennom en felles protokolltilførsel:

  1. Lønnsutviklingen for ansatte tilhørende «særavtale for ledende personell i Forsvaret» må tåle sammenligning med lønnsutviklingen for øvrige ansatte i Forsvaret, herunder at denne gruppen ikke utsettes for en underregulering i forbindelse med lønnsoppgjør.  Partene har en felles oppfatning om at videre oppfølging og nærmere vurdering av de ulike satsene i særavtalen kan bidra til at ledende personell i Forsvaret ikke taper hva gjelder fremtidiglønnsutvikling. Partene har til hensikt å se på et slikt arbeid så raskt som mulig. 

 

  1. Forvaltningen av HTA 2.5.5 (3), lønnssamtaler. Partene er enige om en gjennomgang av dagens rutiner for oppfølging og gjennomføring av HTA 2.5.5 (3) for gruppe 1 personell

 

Les mer om resultatet fra lokal lønn 2019 her

 

Forrige        183 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå