Lokal lønn 2021 – gjennomføring
Det er avsatt 1,8% til lokale forhandlinger i 2021. Dette utgjør om lag 170 mill kroner, som partene sentralt skal forhandle om. Foto: Forsvaret

Lokal lønn 2021 – Frist 14. september

Det er avsatt 1,8% til lokale forhandlinger i 2021. Dette utgjør om lag 170 mill kroner, som partene sentralt skal forhandle om. Det er gjennomført forberedende møte, og første forhandlingsmøte med Forsvarsstaben er satt til 31/8. Siste møte er planlagt til 8/9.
Publisert: 2021.09.02
Staale I Reiten

Fristen for innsendelse av krav til årets lokale lønnsforhandlinger er 14. september.

Det er satt av 171 millioner kroner til forhandlinger i Forsvaret, og NOF oppfordrer alle medlemmer som ønsker å melde inn egne eller gruppekrav i årets lokale lønnsforhandlinger til å gjøre dette ved bruk av denne spørringen. Forsvarsdepartementet, Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarsmateriell, Forsvarsbygg og Nasjonal sikkerhetsmyndighet har egne tildelinger og har separate forhandlinger.

Hvis du tilhørte Forsvarsmateriell (FMA), Forsvarsbygg (FB) eller Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) pr. 1. juli 2021, så skal du ikke benytte deg av denne spørringen, men levere krav til din lokale NOF-tillitsvalgte.

Tilhører du FS skal krav leveres på FIS/B BEGRENSET til "mjk265".
Tilhører du Ebn i Hæren skal krav leveres på FIS/B BEGRENSET til "Hæren Ebn ATV NOF (Postboks)".

Andre skjermede enheter leverer på FIS/B direkte til sin tillitsvalgte. 

Kontaktinformasjon til HTV-er og forhandlere i de ulike DIF-ene og etatene finner du her.

Husk at Questback er ugradert, og formuler ditt krav med dette i tankene. Ev. gradert tilleggsinformasjon kan gis til din tillitsvalgte på FIS/B. 

Denne informasjonen ble sendt til din registrerte e-post adresse, og vi anbefaler at du bruker den linken. Har du ikke fått mail bør du logge inn på min side og oppdatere dine data. Alternativ kan du benytte denne linken

NOF vil i løpet av kort tid sende ut eget nyhetsbrev med mer informasjon. Blant annet legges videoen "NOF forklarer lokal lønn 2021" ut, samt invitasjon til digitalt temamøte om lokal lønn 14. september klokken 1100-1145. 

 

 


Forrige        130 av 1650        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå