Lokal lønn 2021 - protokoll ble underskrevet 9. september
Torsdag 9. september ble partene enig om de siste detaljer og protokollteksten. Hoveddelen av lokal lønn vil nå bli delegert til DIF. Dette utgjør litt over 160 mill, fordelt på den enkelte DIF ut fra antall årsverk.

Lokal lønn 2021

protokoll ble underskrevet 9. september

Torsdag 9. september ble partene enig om de siste detaljer og protokollteksten. Protokollen skal nå være godkjent og arbeidsgiver vil i løpet av neste uke sende resultatet til DIFene for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger i den enkelte DIF. Frist for å levere krav er 14. september 2021.
Publisert: 2021.09.10
Staale I Reiten
Hoveddelen av lokal lønn vil nå bli delegert til DIF. Dette utgjør litt over 160 mill, fordelt på den enkelte DIF ut fra antall årsverk. I tillegg ble partene sentralt i Forsvaret enig om:

• Kronetillegget fra lokal lønn 2019 er konvertert til lønnstrinn. Dette har   en kostnad på 15 mill.

• Det som på Hovedtariffavtale er tildelt til infops på LP 05.128 er tilført potten i den enkelte DIF som skal ivareta personellet som pr 1/7 var ute i en internasjonal operasjon.

• Vi er også kommet til enighet om en sikringsbestemmelse for personell på beordringssystemet, der dette ikke allerede er en omforent løsning på i DIFens lokale lønnspolitikk.

• FriTV avtalen er gitt ett tillegg på kr 2000,-, som tilsvarer sikring av kjøpekraft på avtalen (kostnad ca kr 68000,-).

Resultatet fra de lokale forhandlingene kommer i tillegg til oppgjøret sentralt pr 1. mai, der alle fikk minimum 7300 kroner.

Lokale forhandlinger 2021 skal nå gjennomføres ute ved den enkelte DIF. Vi har allerede sendt ut link til det enkelte medlem, for registrering av lønnskrav. Frist for å melde krav er 14. september. Personell som skifter stillinger etter 1/7 ikke bør prioriteres, da dette personellet vil bli lønnsfastsatt på nytt pr 1. august (beordringstidspunktet) ifm tiltredelse i stilling. Personell på beordringssystemet kan vurderes da disse nå har en sikringsbestemmelse.

Det er viktig at de som mener de har krav bruker linken de har fått tilsendt for å fremme krav. Kravene vil bli videresendt til HTV, som følger opp og vurderer disse som krav i forhandlingene mot arbeidsgiver.

Forsvarsdepartementet, Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarsmateriell, Forsvarsbygg og Nasjonal sikkerhetsmyndighet har egne tildelinger og har separate forhandlinger.
  
Hvis du tilhørte Forsvarsmateriell (FMA), Forsvarsbygg (FB) eller Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) pr. 1. juli 2021, så skal du ikke benytte deg av denne spørringen, men levere krav til din lokale NOF-tillitsvalgte.

Tilhører du FS skal krav leveres på FIS/B BEGRENSET til "mjk265".

Tilhører du Ebn i Hæren skal krav leveres på FIS/B BEGRENSET til "Hæren Ebn ATV NOF (Postboks)".

Andre skjermede enheter leverer på FIS/B direkte til sin tillitsvalgte.

Les også:
Løsning i det sentrale lønnsoppgjøret i Staten.
Lokal lønn 2021 – gjennomføring.

Se også:
NOF forklarer: Lokal lønn 2021.
Forrige        24 av 1549        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå