lønnskamp for offiserene Tall vi har hentet inn de siste årene viser at offiserene har hatt en mindrelønnsutvikling på over 10% de siste 10 årene

Lønnskamp for offiserene

Offiseren har ikke fått den samme lønnsutviklingen som resten av Staten de siste 10 årene.7. april er startskuddet for lønnsoppgjøret i Staten. Da er målet å starte ett løp for å ta igjen det tapte.
Publisert: 14.04.02
Av Staale I Reiten

Ut fra tall som Norges Offisersforbund har samlet inn, viser det seg at befal i Forsvaret har hatt en mindrelønnsutvikling på 8-10% de siste 10 årene. De siste tallene fra lønnsutviklingen 2011-2012 bekrefter også at denne trenden fortsetter. Det er spesielt gradssjiktet fra løytnant til major som har kommer dårligst ut, med en mindrelønnsutvikling på i overkant av 10% fra 2001 og frem til i dag. Det er uakseptabelt. I besluttende fora og i våre kravskriv opp mot LO og LO Stat har vi vært klare på at vi må starte ett løp for å ta igjen det tapte. Skal vi klare det betyr det av befal i Forsvaret må få mer enn de øvrige i staten. Vi trenger solidaritet for å få det til.

Lønnsoppgjøret i staten starter 7. april. Da skal kravene overrekkes. Forhåpentligvis har en ett resultat fra frontfagoppgjøret LO/NHO, slik at en kan komme i gang med forhandlingene.
Størst fokus er det på den økonomiske rammen, men det skal også forhandles om endringer i Hovedtariffavtalens innhold.

Lønnsutviklingen i staten for 2013 kom på plass noe senere enn for de andre områdene. Den er nå gjennom Teknisk beregningsutvalg (TBU) fastsatt til 3,5%, og med et overheng på 0,8% og lønnsglidning på 0,6%. Statsbudsjettet anslår rammen på årets oppgjør til 3,5%.
I frontfagoppgjøret snakkes det om en ramme på rundt 3%, samtidig vet vi at statstilsatte hadde en lavere lønnsutvikling en funskjonærer i industrien som vi sammenligner oss med. Det blir derfor harde tak når rammen for årets statsoppgjør skal på plass.

(Kilder: Norges Offisersforbund har jobbet systematisk med å kartlegge og dokumentere befalets mindrelønnsutviklingen. Tallene vi viser til er hentet fra Statens sentrale gjenestemannsregiser som er det samme datagrunnlaget som Statistisk sentralbyrå og Teknisk beregningsutvalg bruker i sine analyser.)

Les også:
Vis solidaritet med offiserene (Frifagbevegelse 18.02.14)
Offiserene vil ha bedre grunnlønnsutvikling og pensjon (NOF 13.11.12)
Offiserene henger etter (NOF 21.02.12)
Forrige        272 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N