lønnsoppgjør krav forhandlinger LO Stat tariff

Lønnsoppgjøret i Staten - frist til kl 2400 i dag for å bli enig

LO Stat krever minst 8000 kroner til alle og ekstra tiltak for grupper som har mindrelønnsutvikling og full pensjonsopptjening av variable tillegg. Partene i staten har nå tiden frem til kl 2400 30/4 (i dag) for å bli enig.
Publisert: 16.04.30

LO Stat la tidligere i dag frem økonomisk krav om blant annet:

  • Et generelt tillegg på kr 8000 til alle.
  • Økonomiske tiltak som ivaretar grupper av ansatte som har sakket akterut lønnsmessig.
  • Økte satser på variable tillegg.
  • At alt som opptjenes av variable tillegg skal inngå i pensjonsgrunnlaget til tjenestepensjonen. I dag er det et tak på kr 56.000 pr år.

Dette er krav som treffer NOFs grupper godt, og vil bidra til å opprettholde kjøpekraften samt minske den mindrelønnsutviklingen som har vært i Forsvaret de siste 10 årene.

Staten har krevd et nytt lønnssystem, hvor lokale sjefer skal få større innflytelse på fordelingen av pengene. LO stat er ikke uvillig til å gå inn i et parsammensatt arbeid som skal vurdere endringer i dagens lønnssystem. Men vi setter som krav for å delta i dette arbeidet at årets tariffoppgjør skal gjennomføres innen for de rammene som dagens hovedtariffavtale gir. Arbeidet med et endret system må skje etter at årets oppgjør er i havn.

Videre krever LO Stat at forhandlingsretten må videreføres som i dag, og at tjenestetvistloven fortsatt må ligge til grunn.  Iverksetting av systemet er avhengig av konsensus mellom alle fem parter, og at prosessen skal ende opp i fire likelydende tariffavtaler, som i dag.

Partene i Staten har nå frist frem til kl 2400 i dag med å bli enig.

Les også: Tariffoppgjøret 2016 - Krav fra LO Stat:

Forrige        109 av 1408        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N