Lønnsoppgjøret 2021
Lønnsoppgjøret i Staten vil ha oppstart etter påske, og skal etter planen være ferdig innen 1. mai.
Illustrasjonsfoto

Lønnsoppgjøret 2021

Starten på årets tariffoppgjør er i gang. Årets oppgjør er et mellomoppgjør som betyr at man i utgangspunktet kun forhandler om lønnstillegg og ikke regler for arbeidstid, avtaler om ferie, permisjon og andre bestemmelser i tariffavtalen. LO og NOF sitt viktigste krav er at kjøpekraften skal bevares og styrkes.
Publisert: 2021.03.19
Togrim Halvari

Startskuddet for neste års lønnsoppgjør gikk mandag den 15. mars ved TBU (Teknisk beregningsutvalg) la frem sin rapport om lønnsutviklingen i 2020. [Her er tallene for fjorårets lønnsvekst | FriFagbevegelse] Denne rapporten viste at de statsansatte hadde vært måteholden i Korona-året 2020, og kun fått en økt ramme på 1.8 %, mens privat sektor hadde en lønnsøkning på 2.25 %.  

 

Dagen etter, tirsdag 16. februar gjennomført LO sitt Representantskap, hvor den tariffpolitiske uttalelsen får årets ulike lønnsoppgjør ble vedtatt. [Dette er LOs krav til årets lønnsoppgjør | FriFagbevegelse] Forbundsleder Torbjørn Bongo holdt et innlegg på representantskapet. [LOs representantskapsmøte 16. februar 2021 Innlegget fikk både støtte og noe  som var uenige. [Norges offisers- og spesialistforbund ville prioritere lavlønn høyere - fikk nei | FriFagbevegelse  ] 

 

Lønnsoppgjøret i Staten vil ha oppstart etter påske, og skal etter planen være ferdig innen 1. mai. Men før forhandlingene i Staten tar til, skal lønnsoppgjøret i privatsektor (Frontfags-forhandlingene) gjennomføres.  

Om partene i privat sektor ikke skulle bli enig tar man sikte på mekling hos Riksmekleren fredag 9. april til lørdag 10. april. Når sentrale forhandlinger er avgjort er det tid for lokale forhandlinger mellom bedrift og arbeidstaker der det er ønsket.  

 

I Staten vil det bli meklinger i slutten av mai, hvis det ikke oppnås enighet i de ordinære forhandlingene. Hvis det blir avsatt midler til lokale forhandlinger, forventes det at disse vil bli gjennomført i løpet av høsten i Forsvaret.  

 

LO Stat vil vedta sine krav til årets lønnsoppgjør rett over påske. NOF vil komme tilbake med ytterligere info etter hvert som oppgjøret skrider fram. 

 

I arbeidstvistloven er tariffavtalen definert som en avtale om arbeids- og lønnsvilkår men omfatter også andre arbeidsforhold som er avtalt mellom arbeidsgiverforeninger/arbeidsgiver og en fagforening. I 1907 ble den første landsomfattende tariffavtalen inngått her til lands.  

Forrige        163 av 1619        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå