Uravstemning Lønnsoppgjør Forsvaret NOF

Lønnsoppgjøret 2022 til uravstemning

76,8 prosent av de som deltok i uravstemningen sa ja til resultatet i LO Stat. Det betyr at lønnsoppgjøret 2022 er klart for utbetaling.
Publisert: 2022.06.24
Oppdatert: 2022.06.24
Staale I. Reiten

- Det er et solid tillitsvotum til de som forhandlet på vegne av medlemmene. Så det er jeg glad for, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

LO Stat og forbundene har lagt ned mye arbeid i forberedelser, forhandlinger og mekling, men det er medlemmene som til syvende og sist bestemmer. Derfor er vi alltid litt ekstra spent mens vi venter på resultatene.

- At tre av fire som deltok i avstemningen vendte tommelen opp, det er veldig bra.  Så må vi også ha med oss det faktum at årets oppgjør foregikk mot et bakteppe med krig i Europa.  Lånerenter på vei opp, samtidig ser vi økende priser på matvarer, strøm og bensin. Da stiger selvfølgelig også medlemmenes forventninger, sier han.

For at uravstemningen skulle være bindende måtte 2/3 av medlemmene ha deltatt.  Resultatet ble derfor endelig vedtatt av LO Stats Forhandlingsutvalget i LO Stat 23/6.

Også i NOF var det et klart JA flertall med 94% og en deltakelse på 45,5%.  For NOF ble uravstemningen gjennomført digitalt i perioden 3-17/6, med utsendelse på SMS 3/6 og det ble lagt ut artikkel med informasjon på nof.no samme dag.

Det betyr at lønnsoppgjøret nå er klart for utbetaling på juli lønn.  Det som utbetales da er det generelle tillegget som ble gitt fra 1. mai 2022. Til og med lønnstrinn 64 utgjør dette kr 10.000,- og fra lønnstrinn 65 utbetales 1,7%.  Tillegges utbetales da i juli med tilbakevirkende kraft fra 1. mai 2022.

Historikk 3/6.....
Følgende informasjon ble lagt ut 3/6, samtidig med at det ble sendt ut SMS for gjennomføring av uravstemningen:

Oppgjøret er nå sendt ut på uravstemning med frist 17/6.  NOF anbefaler medlemmene å stemme JA til oppgjøret.

Utover beskrivelsen av lønnsoppgjøret under, vil NOF også informere om:

  • LO Stats informasjonshefte (LINK)
  • NOF webinar om lønnsoppgjøret onsdag 15/6 klokken 1700 (LINK) - Ingen påmelding krevet

Les informasjon om resultatet fra lønnsoppgjøret 2022 fra NOF her (LINK)

Når uravstemningen er ferdig og oppgjøret er godkjent, vil Forsvaret innplassere våre medlemmer i det nye systemet.

Fakta

Lønnsoppgjøret kort beskrevet
Partene har blitt enige om et nytt system for ansiennitetsopprykk som gjelder for alle stillingskoder som tidligere har vært tilknyttet lønnsrammer. Det er innført to stiger på 10 og 16 år.  Med lønnsutvikling på 1,1% på begge stigene i 10 år og deretter med 0,55% de neste 6 årene på 16 års stigen. 

Den lønna du har pr 1/5-2022, blir utgangspunktet for innplassering i det nye systemet. Ved overføring i de nye lønnsstigene blir en innplassert ut fra når fikk ny grad eller stillingskoden.  Fikk du sersjant grad (OR5) for 2 år siden, innplasseres du med lønn pr 1/5 og med 2 år inn på lønnsstigen. Det samme prinsippet gjelder for øvrige grader om det er OR eller OF.

Det er også innført nye minstelønnsbestemmelser som gjelder ved ansettelse fra 1/5-2022.  

Også de som i dag er direkteplassert i lønnsrammene skal normalt innplasseres ut fra tid i stillingskoden/grad, men har du høy lønn i forhold til andre med 10/16 års stillingsansiennitet i samme stillingskode kan partene bli enig om at du direkteplassert også i det nye systemet.

De som var innplassert i spenn og direkteplassert, vil fortsatt være direkteplassert i det nye systemet.


Sikringsbestemmelser

For de som har stått i samme stillingskode i mer enn 10/16 år, er det laget sikringsbestemmelser, og partene er i tillegg enig om at utilsiktede konsekvenser ved innføring av nytt lønnssystem, skal tilstrebes løst av de lokale parter. 

For de som er innplassert i «senior» rammen (35,38 og 49) og har kort tid igjen til pensjonsalder, men å sikre at disse ikke kommer dårlig ut.  Dette dekkes ordlyden i sikringsbestemmelsene.

 

Øvrige endringer i Hovedtariffavtalen:

  • Økning i ettermiddags, samt lørdag og søndagstilleggene.  Disse endringen vil også ha virkning inn mot ATF satsene.
  • Sykt barn dager med differensiering om du har ett, to eller tre barn
  • Utbetaling til etterlatte ifm død er økt
Forrige        118 av 1715        Neste
loader