Lønnsoppgjøret har startet
Estimatene for prisvekst i 2023 er usikre, men er forventet til 4.9 prosent. Den normgivende økonomiske rammen i frontfagsforhandlingene er beregnet til 5.2 prosent, som dermed bør legge til rett for at de fleste ansatte skal få opprettholde sin kjøpekraft. Foto: Forsvaret

Lønnsoppgjøret har startet

Lønnsoppgjøret 2023 startet i dag. Detter er et mellomoppgjør som betyr at det kun er lønnstillegg som skal forhandles. NOF har forventninger om at lønnsoppgjøret bidrar til at de fleste kan opprettholde kjøpekraften sin. Fristen for forhandlingene er satt til 1 mai.
Publisert: 2023.04.27
Torgrim Halvari
Lønnsoppgjøret er i gang. Fram til 1 mai skal partene forsøke å komme til enighet. Siden de fleste har opplevd økte priser og høyere renter forventes det at lønnsoppgjøret skal gi ansatte økt kjøpekraft. De fleste av Forsvarets ansatte merker de høyere priser og renter.

Årets lønnsoppgjør er det som omtales som et mellomoppgjør, som betyr at det bare er fordeling av økonomi som er tema og ikke de ulike bestemmelsene i hovedtariffavtalen. Årets forhandlinger preges av en høy prisvekst og et økt rentenivå. Fasiten for 2022 viste at prisveksten ble vesentlig høyere enn de avtale rammene i lønnsoppgjøret. Hovedgrunnen til dette var at prisveksten i 2022 ble vesentlig høyere enn forutsatt.

Estimatene for prisvekst i 2023 er usikre, men er forventet til 4.9 prosent. Den normgivende økonomiske rammen i frontfagsforhandlingene er beregnet til 5.2 prosent, som dermed bør legge til rett for at de fleste ansatte skal få opprettholde sin kjøpekraft. Det er forventet at lønnsoppgjørene i offentlig sektor vil ha en ramme på cirka samme nivå.

Lønnsoppgjøret i staten startet for fullt i dag og går parallelt med lønnsoppgjøret i kommunal sektor. Begge disse oppgjørene har frist til 1 mai og for NOF sin del er det LO stat som fører forhandlingene, men hvor NOF er representert i forhandlingsutvalget.

Forbundsleder Torbjørn Bongo forventer at det kan bli utfordrende forhandlinger hvor stridstemaene blir om de totale rammen, fordeling mellom sentral og lokal pott, samt innretning av sentrale tillegg. Men han håper at det skal være mulig å komme fram til enighet i forhandlingene.

NOF kommer tilbake med mer informasjon når resultatet foreligger.
Forrige        13 av 1697        Neste
loader