Lønnsoppgjøret i Staten
Forbundsleder i NOF, Torbjørn Bongo og leder i LO Stat, Egil Andre Aas erkjenner at det har vært et tøft oppgjør. Etter å ha dratt i land en meklingsløsen anbefalte de medlemmene å stemme JA i uravstemningen. Foto: Svein Erik Syrstad.

Uravstemning - Hovedtariffoppgjøret 2018

86,7 prosent av medlemmene i LO Stats forbund sa ja til resultatet i årets hovedtariffoppgjør. -Et solid tillitsvotum fra medlemmene. Dette er gledelig, sier LO Stat-leder Egil André Aas.
Publisert: 2018.06.19
Oppdatert: 2018.06.06

11,4 prosent av de som deltok stemte nei, mens knapt to prosent av stemmene var blanke eller ble forkastet.  Årets hovedoppgjør var det første som forhandlingsleder for Aas, og selv om tilbakemeldingene etter har vært gode etter at meklingsforslaget ble lagt fram den 24. mai, er det alltid knyttet spenning til det å be medlemmene si sitt.

-Det er medlemmene som bestemmer og slikt sett gir beskjed om hva de syns om jobben vi har gjort. At nesten ni av ti gir tommelen opp, er derfor hyggelig og gir den nye tariffavtalen stor legitimitet, sier Aas.

Litt malurt i begeret er det likevel. Til tross for at forbundene jobber hardt for å få medlemmene til å delta i uravstemningen, er trenden at altfor få deltar. Denne gangen var det kun 42, 1 prosent av de 38600 stemmeberettigede som deltok, noe som betød at det var forhandlingsutvalget som formelt måtte godkjenne resultatet. For NOF var tilsvarende tall, JA stemmer: 97,2 % og 41% av de stemmeberettigede deltok i uravstemningen.  Forbundet brukte SMS via Questback for å gjennomføre uravstemningen.  Det vil bli gjort en egen evaluering av denne for å se hvordan en kan øke deltakelsen.

Resultatet fra uravstemningen betyr også at en nå kan starte forberedelsene til lokale forhandlinger 2018.  Det er planlagt møte 21/8 med Forsvarsstaben.  Vi avventer også skriv fra KMD og partene i Staten med rammer for hvordan lokale lønnsforhandlinger skal gjennomføres.

Resultatet:
- Dette har vært et svært tøft oppgjør, og derfor er jeg tilfreds med at vi kom i mål med dette resultatet, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.
- Årets forhandlinger handlet mye om å bevare elementene i dagens hovedtariffavtale. Vi opplever et markert press mot både lønnssystem og opparbeidede rettigheter. Disse angrepene har vi nok en gang slått tilbake, sier han.

• Totalramma er på 2,8 prosent. Det gis et generelt tillegg på 5100 kroner til og med lønnstrinn 47 og deretter 1,25 prosent til lønnstrinnene over. Dette gis fra 1. mai. De nye lønnstrinnene finner du i protokollen det er link til nederst i artikkelen.
   
• Det er satt av 1,9 prosent til lokale forhandlinger pr 1. juli, noe som utgjør ganske nøyaktig halvparten av disponibel ramme.

• Alternativene 1 og 2 fjernes fra lønnsrammene og nye alternativer 9 og 10 innføres. Slik vil flere grupper få ytterligere uttelling i år. (De som i dag ligger på alt 1 og 2 vil bli overført til alt 3 fra 1. mai.) Forbedring av lønnsrammene var også et av kravene som NOF fremmet til LO Stat i forkant av årets lønnsoppgjør. Dette var blant annet basert på tilbakemelding fra flere HTVene etter erfaringer fra lokale lønnsforhandlinger.

• Gjennomslag for økning i ulempetilleggene, blant annet (gammel tillegg i parentes):
Ettermiddagstillegg økes til kr 15,- (12,-)
Lør- og søndagstillegg økes til kr 55,- (52,-)
Delt dagsverk økes til kr 200,- (145,-)

• For pensjonsgivende variable tillegg heves taket med kr 10.000 (fra 56.000 til 66.000).

• Andreårsklausul på pensjon: Gir åpning for å forhandle om de forhold som er viktig for opptjeningsgrunnlag for ny offentlig tjenestepensjon allerede ved mellomoppgjøret i 2019.

Lånerammen i Statens Pensjonskasse ble økt til 2 mill. (1,75)

Roser troikaen

-Den lokale pottens andel av totalramma er fortsatt større enn vi ønsker oss, men vi skal være klar over at statens utgangspunkt lenge har vært at nærmest all lønnsdannelse skal skje lokalt. Det var der vi var da forhandlingene ble innledet. Nå blir det en viktig oppgave for våre lokale tillitsvalgte å ta kampen for sine medlemmer i de lokale forhandlingene, sier Aas.

Han skryter samtidig av samarbeidet med de andre i «Troikaen», som de kalles. YS Stat og Unio.

-Det at vi har klart å holde sammen i løpet av forhandlinger og mekling har vært viktig. Samhold gir styrke. Det tror jeg vi kan skrive under på, alle tre.

NOF kommenterer ved forbundsleder, Torbjørn Bongo.

- Det var tøffe forhandlinger som endte i brudd. Det har vært en enda hardere mekling, hvor noe av det viktigste har vært at LO Stat, i godt samarbeid med YS Stat og UNIO, har stoppet de mange svekkelsene som Staten ønsket i Hovedtariffavtalen, sier han.

- Det er positivt at ca halvparten av den disponible rammen gis som generelle tillegg til alle. Samtidig konstaterer vi at dette tillegget i seg selv, uten andre tillegg, ikke er nok til å hindre reallønnsnedgang, og vi ønsket derfor et høyere generelt tillegg. 
På den positive siden kuttes alle lønnsrammene med de to nederste stigene, og det legges til to nye stiger på topp. Dette sammen med en betydelig lokal pott gir grunnlag for gode lokale forhandlinger, fortsetter Bongo.

- Det er videre bra at kvelds- og helgetillegg økes. Det samme med økning av A-tabellen vil også medføre økte ATF-satser. 
Samtidig var pensjonsgrunnlag et viktig krav for NOF i forhandlingene. Det er positivt at arbeidsgiver har akseptert at pensjonsgrunnlag for den nye ordningen skal forhandles i neste års mellomoppgjør, med en uttalt ambisjon å bli enige om forbedringer i grunnlaget.

- På den annen side er det skuffende at arbeidsgiver kun ville tilby en minimal justering av vedlegg 4 som omhandler pensjonsgrunnlag i dagens ordning. Dette gjør at forbundet vil iverksette andre tiltak for å få til endringer på dette området.

- Samlet sett anbefalte derfor forbundet medlemmene om å stemme JA uravstemningen, avslutter Torbjørn Bongo.

Her kan du lese protokollen fra meklingen. (LO Stats Internettside)
Her finner du informasjon fra LO Stat om resultatet fra Hovedtariffoppgjøret 2018 som er grunnlag for uravstemningen
.

Forrige        1131 av 1358        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N