Lønnsoppgjøret i gang

Lønnsoppgjøret i gang

Forhandlingsdelegasjonene til de fire hovedsammenslutningen i Staten og arbeidsgiversiden ved FAD, møttes i dag kl 1000 for å ta fatt på lønnsoppgjøret i staten 2011.
Publisert: 2011.04.27

Forhandlingsdelegasjonene til de fire hovedsammenslutningen i Staten og arbeidsgiversiden ved FAD, møttes i dag kl 1000 for å ta fatt på lønnsoppgjøret i staten 2011.

Tekst: Torbjørn Bongo – tb@nof.noLO Stats forhandlingsdelegasjon

Det er var en relativt stor forsamling som var samlet, når forhandlingsdelegasjonene fra hhv LO Stat, YS Stat, Unio Stat og Akademikerne, samt arbeidsgiver siden ved Personaldirektøren, var samlet i departementet for å starte lønnsoppgjøret i staten for 2011.

Forhandlingene startet med å at Personaldirektøren gav arbeidsgivers syn på rammen for året oppgjør. Les mer om dette her. Deretter presenterte LO Stat, YS Stat og Unio Stat sin felles situasjonsforståelse og krav til forhandlingene. Les hva LO Stat skriver om oppgjøret her. Deretter ble det avsluttet med at Akademikerne fremmet sitt krav, og arbeidsgiversiden gav sitt først tilbud.

Partene vil nå gå hver til sitt for å vurdere de krav og tilbud som er fremlagt, og så vil det bli innkalt til nye møter senere i uken. Forhandlingene er forutsatt å være sluttført innen arbeidstidslutt fredag 29. april.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Dette betyr at hele Hovedtariffavtalen ikke er til revisjon, men at det kun er de økonomiske rammene som er tema. Videre er det hovedprioritetene fra lønnsoppgjøret 2010 som skal videreføres, herunder målsetning å bedre likelønnsutvikling. Rammene som er nedfelt for årets oppgjør lyder som følger:

1.4.4 Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår
a) Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom staten og hovedsammenslutningene om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår.
b) Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den alminnelige økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår.
Den nominelle lønnsutvikling for tilsatte i det statlige tariffområdet skal vurderes i forhold til arbeidslivet for øvrig.
c) Hvis partene ikke blir enige ved forhandlinger, kan partene si opp hovedtariffavtalen innen 14 dager etter at forhandlingene er avsluttet og med 14 dagers varsel - med utløp tidligst 1. mai 2011.”

NOF kommer med oppdatering når oppgjøret skrider frem.
 
Ler mer om bakgrunnen for oppgjørether.

Krav nr 1 er lagt ut på LO Stats hjemmesider.

Forrige        1210 av 1697        Neste
loader