Meklingen er i gang

Minst 6500 til alle i Staten

LO Stat har nå godtatt en skisse til løsning. Det betyr at det blir minst 6500 til alle. I tillegg er det gjort sentrale avsetninger og en lokal pott på 1,75% pr 1/8-2014.
Publisert: 14.05.13
Oppdatert: 14.05.26

- Det har vært meget tøffe meklinger, og vi har møtt en vanskelig motpart, sier forbundsleder Egil Andre Aas.

- Vi er skuffet over at flere av våre viktigste krav ikke er innfridd, som at befalet skal ta igjen etterslepet i lønnsutvikling, justeringer av lønnsrammer og spenn for LT, KAP, Maj og Oblt, at Hovedtariffavtalen skal gjelde i utlandet, og vi frykter at mye av den lokale potten skal forsvinne når personellet skifter stilling.

På den positive siden er at totalrammen følger frontfaget med en klar etterreguleringsklausul, at det helhetlig tariffsystemet bevares og sikrer rettferdighet mellom like stillinger, samt at A-tabellen får et betydelig løft ved at 2/3 av tillegget gis her.

LO Stat, Unio og YS-stat krevde en pott til justeringer, som ville gitt oss mulighet til å løfte gradsrammene for LT til OBLT. Dette kravet måtte vi slippe da hverken Staten eller Akademikerne ville støtte oss.

Selv om det er flere forhold som vi er skuffet over, så anbefaler vi medlemmene å stemme ja til oppgjøret. Viktigste er den betydelig økninga på A-tabellet, og at den lokale potten gir mulighet til bruk av ”LT2/KAP2 rammene”


Resultatet:

  • GENERELT TILLEGG. Det gis et generelt tillegg med virkning fra 1. mai 2014. Det har en god likelønnsprofil starter på 6500 kroner på lønnstrinn 19 og øker til 8800 på lønnstrinn 53. Deretter 1.98 prosent fra lønnstrinn 54 til lønnstrinn 101. Her kan du se ditt nye lønnstrinn.
    I tillegg er spennene løftet både i bunn og topp med ett trinn.
  • LOKALE LØNNSFORHANDLINGER. Så er det avsatt en pott på 1,75% av lønnsmassen pr 1. aug 2014. Dette utgjør vel 1/3 av årets lønnstillegg. Forhandlingene skal avsluttes innen 31. oktober 2014.
  • UTLANDET - Meklingsresultatet betyr også at det nedsettes en arbeidsgruppe knyttet til arbeidstid og forsikringsordninger for ansatte som jobber i utlandet.

Lønnsoppgjøret skal nå ut til uravstemning før det formelt er godkjent og kan sendes til utbetaling. Hvordan dette skal gjøres kommer forbundet tilbake til. Likeså er en avhengig av et godkjent oppgjør følr en kan starte prosessen rundt lokale lønnsforhandlinger.

 
Les også:
For å lese hva NOF har sakt tidligere om årets lønnsforhandlinger,
Lønnskamp for offiserene.
Her finner du info om bakgrunnen for bruddet i
Lønnsforhandlingene i Staten.
Forrige        264 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N