Løsning i det sentrale lønnsoppgjøret i Staten.
Det ble til slutt grønt lys og en utgang på forhandlingene som både Egil Andre Aas og de andre partene kunne bli enige om under lønnsoppgjøret i Staten.
Foto: Kristian Brustad

Løsning i det sentrale lønnsoppgjøret i Staten.

Minimum 7300 kr til alle.

Første del av årets lønnsoppgjør i Staten ble landet hos Riksmekleren i ettermiddag. Partene stod opprinnelig langt fra hverandre når meklingene startet, men 17 timer på overtid klarte man omsider å få til en løsning. Resultatet tilsier en total ramme på årets lønnsoppgjør på 2,73 %, der 50 % av potten er fordelt av de sentrale parter med virkningsdato 1. mai, og 50% av potten fordeles ut til lokale forhandlinger i virksomhetene med virkningsdato 1. juli. Dette gir minimum 7300 kr. i et sentralt tillegg til alle, og mer kan komme under de lokale lønnsforhandlingene i forsvarssektoren til høsten.
Publisert: 2021.05.27
Tor Egil Vangstad, nestleder.
Årets lønnsforhandlinger i Staten endte i brudd etter at Staten ikke hadde vist tilstrekkelig forhandlingsvilje. Dette medførte at forhandlingene gikk til mekling hos Riksmekleren.

Meklingene hadde frist til midnatt natt til torsdag, og en god del timer på overtid kom LO Stat, YS Stat, UNIO og Akademikerne til enighet med Staten om årets oppgjør.

Den sentrale delen av årets pott inneholder flere elementer som treffer NOF-medlemmer i Forsvaret, og elementene er som følger:

Samtlige tjenestegjørende medlemmer i Forsvaret får 0,9 % lønnsøkning som basis i form av økt verdi av lønnstrinnet på A-tabellen.

I tillegg gis samtlige medlemmer et flatt kronetillegg på 1500,- kr. pr. år.

I tillegg vil mange NOF-medlemmer kunne nyte godt av et såkalt lavlønnstillegg som gis til de som tjener under 90% av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I praksis betyr dette at alle med lønnstrinn 50 eller lavere gis et lavlønnstillegg på 4000,- kr. pr. år.

Det er også fremforhandlet en såkalt «nedadstigende likelønnstillegg» som skal stimulere og medvirke til en bedre likelønnsprofil. Dette tillegget er på 3800,- kr. pr. år for de som har lønnstrinn 51, og reduseres med 200 kr. pr. lønnstrinn over dette inntil man har nådd 200,- kr. pr. år for de som har lønnstrinn 69. De med lønnstrinn under lønnstrinn 50 og over lønnstrinn 69 vil dermed ikke få dette tillegget, men for de med lønnstrinn 50 og lavere viser vi til lavlønnstillegget i forrige kulepunkt.

Virkningstidspunktet for alle disse fire elementene er 1. mai.

Alle disse ulike elementene gjør at alle får minimum 7300 kr. i et generelt tillegg som økning av gjeldene lønnstrinn.

Når disse delene av det sentrale lønnsoppgjøret er fordelt, gjenstår andre del av lønnsoppgjøret i form av en pott tilsvarende 1,8 % lønnsvekst til lokale lønnsforhandlinger i virksomhetene i Staten. Virkningstidspunktet for denne delen av potten er satt til 1. juli. NOF erkjenner at uten lokale lønnsforhandlinger i verken 2019 eller 2020 har det oppstått mange utilsiktede lønnsmessige skjevheter ute i avdelingene, og avsetningene til lokale lønnsforhandlinger med en viss pott i år vil kunne avhjelpe den situasjonen. Samtidig er ulempen at den delen av potten fort kan akkumuleres på få personer, og dermed gå ut over fellesskapet, men det blir da de lokale parters ansvar å få til gode og rettferdige løsninger som favner helheten.

For NOF har forbundsleder Torbjørn Bongo og nestleder Tor Egil Vangstad vært representert i forhandlingsutvalget i LO Stat. I en kommentar sier forbundslederen at han er fornøyd med resultatet av årets oppgjør. Det er bra at en del av det som gis som sentrale tillegg skjer med kronetillegg, samtidig som vi får mulighet til lokale lønnsforhandlinger. Det er også en bra innretning på de sentrale tilleggene som sikrer de lavest lønnede en rimelig utvikling. Dette tyder på at Staten har tatt våre signaler etter fjorårets oppgjør på alvor.

NOF vil spesielt takke forhandlingsleder på våre vegne i det sentrale lønnsoppgjøret, LO Stat-leder Egil André Aas, og hans dyktige forhandlingsdelegasjon for innsatsen.

Se også pressemeldingen fra LO Stat.

Her er Riksmeklerens møtebok.

Her ser du forskjellen mellom gammel og ny grunnlønn på hvert lønnstrinn.

Forrige        134 av 1619        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå