lønnsoppgjøret 2022
LO Stat leder Egil Andrè Aas er fornøyd med at en fant en løsning, neste 18 timer på overtid.
Foto: Kristian Brustad LO Stat

Løsning i staten

Lønnsoppgjøret 2022

Resultatet innebærer ett lønnstillegg på kr 10.000,- for lønnstrinn 19-63. Fra lønnstrinn 64 blir det gitt ett tillegg på 1,7%, dvs fra ca kr 10.000,- og oppover. I tillegg blir det avsatt 0,85% til lokale forhandlinger. Disse midlene skal fordeles til høsten, med frist 31. oktober 2022. Både det generelle tillegget og lokal lønn har virkning fra 1. mai 2022.
Publisert: 2022.05.24
Staale i Reiten

Det blir ingen streik for LO Stat-forbundenes medlemmer i staten etter at partene ble enige hos Riksmekleren tirsdag. - Vi fått gjennomslag for våre hovedprioriteringer, og sikret et godt resultat for våre medlemmer uten å måtte streike, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

-Dette har vært en av de tøffeste rundene jeg har vært med på i min tid som tillitsvalgt. I en mekling får man det aldri helt nøyaktig slik man vil, men vi har kommet langt i denne runden og må si oss godt fornøyd med resultatet, sier Aas.

For NOF var det helheten i avtalen som var viktig, der vi nå er sikret ett nytt lønnssystem som treffer bedre med lønnsutvikling over tid. Våre medlemmer sikres også  kjøpekraft gjennom ett generelt tillegg.

Lønnsløft.

Reallønnsøkning til alle, mindre penger til lokale forhandlinger enn de siste årene, en ekstra pott som spesielt treffer kvinnedominerte grupper i staten og et forbedret lønnssystem var det som skulle til for å finne løsningen.

- Et lønnsoppgjør dreier seg ikke bare om størrelsen på lønnspotten, men like mye om hvordan lønnsmidlene fordeles. For oss har årets oppgjør i hovedsak handlet om å at alle våre medlemmer i staten, også våre mange langtidsutdannede, skal ha et lønnsløft. Det handler om å løfte hele laget i ei tid der økende levekostnader preger hverdagen til folk flest. Det mener vi at vi har klart med dette resultatet, sier Aas.

Lokale forhandlinger

30% av den totale potten ble avsatt til lokale forhandlinger.  Dette utgjør 0,85% fra 1. mai 2022. Det er i avtalen med staten enighet om at potten skal ta spesielt hensyn til eventuelt uheldige enkeltutslag av overgangen til nytt system.

- Nå blir det en jobb for våre tillitsvalgte ute i virksomhetene å kjempe for våre medlemmer med utgangspunkt i vår tariffpolitikk. Jeg er sikker på at de vil gjøre det på en god måte, sier Aas.

Lønnsopprykk.

Statens lønnssystem har også vært et forhandlingstema ved årets oppgjør. Målet har vært å finne et bedre lønnssystem, noe vi har fått gjennomslag for.

Resulterte har blitt ett nytt lønnssystem, der dagens lønnsrammer blir erstattet med to lønnsstiger på 10 og 16 år.  For militært personell starter en på 0 i lønnsstigen når en endrer stillingskode/grad. Vi kommer tilbake med mer informasjon om det nye lønnssystemet.

Harmonisering.

Med det nye systemet har LO Stat tatt ett langt skritt mot å kunne harmonisere de to ulikelydende avtalene i staten. Vi ser dette som et stort bidrag fra vår side for å kunne nå målet om igjen å kunne få en likelydende hovedtariffavtale i staten, påpeker Aas.

- Det nye systemet vil bidra til raskere lønnsutvikling enn de gamle rammene, noe som er fordelaktig for de ansatte både i et livslønns- og i et pensjonsperspektiv, påpeker Aas.

Hovedtrekkene i resultatet, økonomi:

 • Sentrale tillegg (utgjør 70 prosent av disponibel ramme)
 • Ltr. 19-64: 10.000 kr
 • Ltr. 65-107: 1,7 %
 • Ett ekstra lønnstrinn til alle i lønnsramme 1408, Førstekonsulent.
 • Lokal avsetning: (utgjør 30 prosent av disponibel ramme)
 • Oppgjøret har en ramme på 3,84 %. (Merknad: totalrammen inneholder også et overheng på 1.5% og en glidning på 0,4% fra 2021, som har virkning inn i 2022 på totalt 1,9%)
 • Økning i skifttilleggene
  • Ettermiddagstillegget økes til kr 25,- (20,-)
  • Lør- og søndagstillegg økes til kr 65,- (55,-)
  • Delt dagsverk økes til kr 250,- (200,-)
 • Resultatet skal nå ut til uravstemning blant medlemmene. Vi kommer tilbake med informasjon om gjennomføringen og frister.
Du finner din nye lønn her: (jpg) 
Her finner du den nye Hovedtariffavtalen: 2022-026-motebok-og-endringer uthevet LO Stat.pdf
Forrige        103 av 1698        Neste
loader