Loss of Licence
Virkningstidspunkt fra 1. januar 2019.
Publisert: 2019.01.11
Oppdatert: 2019.01.11

Loss of Licence – endringer i vilkår pr 01.01.2019

Med bakgrunn i svært store utbetalinger de siste to årene, har Tryg måtte gjort vesentlige endringer på våre vilkår til Loss of Licence. Vilkårsendringer som karenstid og fartstid er gjort gjeldende i de nye vilkårene med virkningstidspunkt fra 1. januar 2019.

Nye vilkår vil bli sendt ut til de som er inne på ordningen så snart som mulig både på mail og papir. Vi venter på dette fra Tryg.

 

Hva betyr dette for deg?

Vi i NOF må bare beklage at ordningen har fått en slik utvikling, men vi og Tryg måtte ta de grepene som trengtes både for å holde prisene nede, samt forsikre oss om at ordningen skulle bestå.

For å få 100% av forsikringssummen må du ha tegnet deg inn på ordningen før 01. januar 2014. Har du tegnet deg inn etter dette vil du får utbetaling ut i fra din fartstid på ordningen. Se listen under.

Fra listen under kan man se at; om man melder inn en skade innenfor år 1, er det lagt inn en karenstid som medfører at du ikke tilkommer utbetaling. Deretter tilkommer man utbetaling vist i prosent ut i fra hvor lenge du har vært inne på ordningen.

  • Under 12 måneders fartstid: Ingen utbetaling (karenstid).
  • Fra 1 års fartstid: 20% av forsikringssummen.
  • Fra 2 års fartstid: 40% av forsikringssummen.
  • Fra 3 års fartstid: 60% av forsikringssummen.
  • Fra 4 års fartstid: 80% av forsikringssummen.
  • Fra 5 års fartstid: 100% av forsikringssummen

Vi i NOF har full forståelse for at dette har en negativ utvikling for våre medlemmer. Nå i 2019 vil vi jobbe med å finne andre mulige løsninger, og ta de til vurdering.

For spørsmål kan du kontakte Kjell-Oddvar Mathisen på 97992208 eller på kom@nof.no.

Forrige        1140 av 1459        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå