Lover og avtaler i staten på Sørmarka.
På bildet fra venstre: Markus Källvik, Vanja Marie Bjørgan, Svein Inge Sælevik, Jan Tore Hind Simonsen

Lover og avtaler i staten

16. - 20. oktober ble Lover og avtaler i staten holdt på Sørmarka.
Publisert: 2017.10.24
Kjell-Oddvar Mathisen (tekst)
Som NOF-medlem har du et unikt skoleringstilbud gjennom LO Stat sine kurs på både Sørmarka og ved Universitetet i Bergen.
Her vil du kunne få de mest brukte verktøyene for deg som arbeidstaker, slik at du får best mulig forutsetning til å kjenne til hva som gjelder av spilleregler i arbeidslivet.

Som man ser på bildet var NOF representert med hele 4 deltakere på dette kurset, noe vi må si oss svært fornøyde med. Kompetanseheving av tillitsvalgte og medlemmer er et satsningsområde for oss i NOF.

- Som tillitsvalgt er det svært viktig å ha kjennskap til gjeldende lovverk. Dette skal være med på å ivareta våre medlemmer, sier Vanja Marie Bjørgan, tillitsvalgt på Andøya.

Svein Inge Sælevik har vært en NOF bastion i flere tiår. Selv han som er svært godt kjent med lovverket kjenner behovet for oppfriskning.
- Dette er noe man må forholde seg til hver eneste dag, og man er helt klart nødt til å følge med på de endringene som kommer.


Kurset i korte trekk:
Kurset omhandler fire hovedområder: Lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljø, medbestemmelse og tilsetting/stillingsvern. Det gis innføring i Hovedavtalen, hovedtariffavtalen, tjenestemannsloven, arbeidsmiljøloven og andre lover tilknyttet statlig område.

Deltaker søker arbeidsgiver om permisjon med lønn etter Hovedavtalen i staten: § 39 (tillitsvalgte) eller § 40 (medlemmer).  

LO Stat dekker reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.

Forrige        118 av 1274        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N