Luftforsvaret har knekt koden for lokale lønnsforhandlinger
Illustrasjonsbilde: Midlene ble kollektivt fordelt til alle NOF-medlemmene.

Luftforsvaret har knekt koden for lokale lønnsforhandlinger

Samtlige* NOF-medlemmer fikk minimum ett lønnstrinn – honnør til arbeidsgiver!
Publisert: 2018.10.22
Markus Källvik, informasjonsansvarlig NOF (tekst)
Historisk sett har Luftforsvaret hatt utfordringer med lokale lønnsforhandlinger.
For to år siden endte forhandlingene med brudd.

Høstens pott i Luftforsvaret lød på 2,8 %, tilsvarende 21,8 millioner kroner. Av disse pengene fikk samtlige* NOF-medlemmer minimum ett lønnstrinn ekstra. Lønnstrinnene kom enten som et resultat av de sentrale forhandlingene (gruppejusteringer og fjerning av alternativ 01 og 02) eller etter de lokale lønnsforhandlingene ble delegert til Luftforsvaret.

- Langt i fra alle sender frem lønnskrav i følge med lokale lønnsforhandlinger, men vi i NOF vil ta et kollektivt ansvar overfor alle våre medlemmer. Pr. september hadde konsumprisindeksen økt med 3,4 % siste 12 måneder, og varer har i samme periode økt med 4,1 %. Dette alene medførte et tydelig ønske om at alle NOF-medlemmene fortjente minimum ett lønnstrinn ekstra, sier NOFs hovedtillitsvalgt (HTV) i Luftforsvaret og forhandlingsleder, Tor Egil Vangstad.

Med seg på laget hadde han vara HTV Luftforsvaret, Kristian Espenes, og vara avdelingstillitsvalgt ved stasjonsgruppe Bodø, Stig Stokke.
  
NOF har denne høsten brukt mye tid og ressurser på lokale lønnsforhandlinger i alle Forsvarets driftsenheter (DIF). Og det skal sies at Luftforsvaret som DIF, har knekt en kode som har brakt de fra brudd i forhandlingene for to år siden, til ”best i klassen” i 2018.

- Det er flere årsaker til at årets lønnsoppgjør har gått så bra som det har gjort sier vara HTV, Kristian Espenes. For det første møter vi en representant fra arbeidsgiver som anerkjente idéene våre og den retningen vi ønsket denne forhandlingen. Gjensidig tillit og respekt for funksjon, rolle og mål ga oss et svært godt samarbeidsklima. Vår egen HTV, Tor Egil Vangstad, som stiller svært godt forberedt, taler tydelig og vet nøyaktig hva han vil, var også en viktig faktor for at dette gikk så bra.

Det var satt av to uker til forhandlingene i Luftforsvaret denne gangen. Vanligvis strekker slike prosesser ut i de sene nattetimer, og enkelte ganger strekker de seg flere dager på overtid. Luftforsvaret ble denne høsten ferdig flere dager før planlagt.

- Jeg vil understøtte Kristian Espenes sitt poeng om at oberst Jo Inge Aabakk fra arbeidsgiversiden ledet forhandlingene på en utmerket måte. Han var stødig og utviste godt lederskap gjennom hele forhandlingsprosessen. Dette skapte tillit og var avgjørende for det gode resultatet, avslutter Vangstad.


Fornøyd med årets lønnsoppgjør: - Tor Egil Vangstad har ledet de lokale lønnsforhandlingene
som NOFs representant i Luftforsvaret til etterfølgelse, uttrykker forbundsleder i NOF, Torbjørn Bongo.


Kontinuiteten som sjef arbeidsgiverseksjonen, oberstløytnant Arnt Inge Rolland, sammen med dyktige «tallknusere» som støttespillere utgjorde, mener Vangstad også var utslagsgivende for et resultat som står seg godt, både i NOFs og arbeidsgivers perspektiv.

NOF har gjennomført lokale lønnsforhandlinger i alle Forsvarets DIFer. Alle forhandlingene er planlagt ferdigstilt i disse dager.*De som har fått ny stilling i år ble ikke prioritert under lønnsforhandlingene, dels fordi ny stilling ofte medfører høyere lønn, men også fordi disse blir gitt mulighet til en ny lønnsvurdering innen 12 måneder etter tilsetting.

Forrige        1091 av 1360        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N