Luftmaktseminaret 2020
Sjef Luftforsvaret, Tonje Skinnarland ønsker med årets seminar å sette fokus på tema som hun men er vil ha betydning for norsk sikkerhetspolitikk i fremtiden.
NOF/Torgrim Halvari

Luftmaktseminaret 2020

I disse dager avholdes Luftmaktseminar på Luftkrigsskolen i Trondheim. Seminaret har med tiden vokst seg til å bli et av de mest markante militærmaktseminarene i Norden og hensikten med seminaret er ifølge arrangøren å sette militær maktbruk inn i en større sikkerhets- og forsvarspolitisk ramme. Sjef Luftforsvaret, Tonje Skinnarland ønsker med årets seminar å sette fokus på tema som hun men er vil ha betydning for norsk sikkerhetspolitikk i fremtiden. Fra NOF deltok, Forbundsleder, Torbjørn Bongo, FRITV Midt-Norge, Kristian Espenes og informasjonsansvarlig. Torgrim Halvari.
Publisert: 2020.02.06
Torgrim Hermansen Halvari

Dag en på seminaret hadde tittelen, Strategi og Forsvarskonsept – Et norsk behov?

Etter den offisielle åpningen av Tonje Skinnarland holdt statssekretær, Tone Skogen et foredrag om Langtidsplanen: innhold, retning og begrunnelse. 

Videre inneholdt dagen 

Mot 2%-målet: Hvilke konseptuelle alternativer har vi? Ved Avdelingssjef Espen Skjellland
Er det forskhjell på et forsvarskonsept og en strategi? Ved Oberstløytnant Terje Bruøygard.
Trenger vi et norsk forsvarskonsept? Ved professor, Kjell Inge Bjerga etterfulgt av paneldebatt. 

Dag to hadde tema: Militære Fellesoperasjoner: Strategiske føringer? 

Innleggene som ble holdt var: Norsk militær strategi - Visjon eller virkelighet? Med Generalmajor Yngve Odlo, Luftforsvaret i krisehåndtering og forsvar av Norge ved Oberstløytnant Ole Marius Tørrisplass, Maritime luftoperasjoner: Strategy-to-task eller task-to-strategy? Ved Oberst/dr. Gjert Lage Dyndal, Det strategiske spillet mellom USA og Iran: aktører, stormaktspolitikk og persident Trumps «Amerika først» strategi ved Seniorforsker Sverre Longaard.

Videre imponerte kadettene Markus Sydnes Lampe, Nicolai Sebastian Nikolaisen Myrbakk, Ingrid Heksem Olsen og Live Braaten Eikemo med to svært gode innlegg om hva som er Luftforsvarets største utfordringer sett fra fremtidens ledere i Luftforsvaret. 

Dagen ble avsluttet med et historisk innlegg av Generalløytnant, John Kiszly, Strategic Muddle. The British Fiasco in Norway, 1940.

Mer informasjon og videoopptak av konferansen kan du finne her.

Etter seminaret kom Forbundsleder, Torbjørn Bongo med følgende kommentar.

  • Jeg noterte meg at statssekretæren slo fast at både Forsvarsministeren og Forsvarssjefen har slått fast at den sikkerhetspolitiske situasjonen er forverret. Jeg forventer at Regjeringen følger dette opp i arbeidet med ny LTP, og at denne inneholder en markant styrking og økning for å møte dette.
  • Kadettene holdt også to viktige og relevante innlegg, med fokus på hvilke utfordringer og muligheter ny teknologi vi gi oss i fremtiden, samt fokus på hva som skal til for å beholde personell fremover. Det var en klar tilbakemelding på incentiver, men ikke minst, ønske og utdanning og faglig utvikling i stillingen. Her bør Forsvarets ledelse lytte nøye etter, avslutter Bongo. 

 

 

 

 

Forrige        1112 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå