MKN på Ørland
Militært kvinnelig nettverk (MKN) gjennomførte sist uke det årlige seminaret og årsmøte på Ørland flystasjon. Foto: Torbjørn Bongo

MKN på Ørland

Militært kvinnelig nettverk (MKN) gjennomførte sist uke det årlige seminaret og årsmøte på Ørland flystasjon. Det er var et godt besøkt seminar med deltakelse fra de aller fleste deler av Forsvaret og et variert og spennende program.
Publisert: 2023.01.30
Torgrim Halvari
Militært kvinnelig nettverk (MKN) har en etablert tradisjon med at det gjennom årlige årsmøte i nettverket, og at det samtidig gjennomføres et seminar med festmiddag samtidig med årsmøte.

Årets seminar var lagt til Ørland flystasjon 25. og 26. januar, med et variert og spennende program.

Hovedtema på årets seminar var knyttet til hva både Forsvaret og den enkelte selv kan gjøre for legge til rette for en spennende og utviklende karriere i Forsvaret.


Årets seminar ble åpnet av forsvarssjefen på onsdag. Foto: Torbjørn Bongo

Årets seminar ble åpnet av forsvarssjefen på onsdag. Forsvarssjefen fokuserte på viktigheten av nettverket og den jobben som gjøres. Årets seminar var godt besøkt med over 120 deltakere, og med ganske mange på venteliste også.


Grensjefene, hhvs Sjef Hæren, Sjef Luft og Sjef Sjø var tilstede i en «sofa-samtale» Foto: Torbjørn Bongo.

Grensjefene, hhvs Sjef Hæren, Sjef Luft og Sjef Sjø var tilstede i en «sofa-samtale» med fokus på hvordan grenene kan legge til rette for karriere gjennom ulike livsfaser i livslangt perspektiv og derved bryte barrierer. Alle 3 slo fast at på dette området må grene strekke seg et godt stykke for å ivareta også slike hensyn.
  
Det varierte programmet inneholdt vider foredrag både om retorikk og evnen til å levere en klart og troverdig budskap i ulike sammenhenger, et personlig foredrag med Anja Hammerseng-Edin om hvordan mentalt håndtere situasjon både på og utenfor banen, samt foredrag om kvinnehelse og militær ernæring.

NOF var tilstede på årets seminar, og ser frem til neste års seminar med nye spennende foredrag.
Fakta

Militært kvinnelig nettverk (MKN) er et formalisert kontaktnett for kvinnelig militært ansatte, kvinnelige elever ved Forsvarets skoler og kvinnelig reservebefal.

Nettverket har som formål å skape et nettverk som styrker Forsvaret og den enkelte ved at kvinnelig militært ansatte og elever skaper et sterkere samhold og utveksler erfaringer.

Nettverk for Kvinnelig Befal ble stiftet 21. september 1989. På årsmøtet den 25. januar 2018 skiftet organisasjonen navn til Militært kvinnelig nettverk.

Alle militært kvinnelig tilsatte i Forsvarssektoren er medlemmer i MKN med mindre de aktivt har meldt seg ut ved å sende en reservasjonsforespørsel til MKN.


Forrige        50 av 1715        Neste
loader