Mediefolk fra LO på studietur til Helsinki
LOFF fikk en trivelig omvisning i den finske riksdagen. Foto: Torgrim Halvari

Mediefolk fra LO på studietur til Helsinki

Sist uke reiste LOFF (LO´s forening for fagblad og informasjon) på studietur til Finlands hovedstad. LOFF er en interesseorganisasjon for alle ansatte i LO med tilknytting til informasjonsfaglig og redaksjonell produksjon. Befalsbladets redaktør og informasjonsansvarlig deltok også på turen.
Publisert: 2022.11.28
Tekst og foto: Torgrim Halvari
Etter ankomst til Helsinki fikk alle sammen en grundig gjennomgang av Finlands rike historie som både folkegruppe og nasjon. Hanna-Mari Anttila-Kvåle fra Fagforbundet var guide og tolk under denne turen. Hun kom med en glimrende gjennomgang av den finske historien.

Vi fikk videre en spennende forelesning av forsker Iro Särkkä fra Finsk Utenrikspolitisk Institutt om Finlands fokus på Russland som nabo. Särkkä mente blant annet at det ville bli vanskelig for Finland å gå inn i NATO uten Sverige med på laget.

Senere på dagen fikk LOFF sin delegasjon tatt en tur til den finske riksdagen hvor vi traff riksdagsledamot Kim Berg (SDP) Berg er også aktiv i den finske fagforeningen for sykepleiere. Han holdt et meget godt innlegg om fagforeningenes betydning i Finland og fortalte blant annet om sitt eget dilemma da han som politiker havnet i «stormen» siden han stemte ja til begrensning av streikerett ut fra argumentet at «rett til liv kommer først»
- Når streikeretten stilles opp mot pasientsikkerheten er det pasientsikkerheten som må prioriteres samtidig mener jeg helt klart at regjeringen aktivt går inn for å øke lønningene til de som pleier våre pasienter, sa Berg.

Finsk LO


Dagen etter fikk LOFF muligheten til å besøke SAK/FFC som tilsvarer vårt LO. Her fikk vi blant anet høre en del om hvordan kommunikasjonsarbeideren i Finsk LO jobber og en historisk oversikt over et par av bladene til organisasjonen. Blant annet gikk de inn på hvordan overgangen fra papir til nett hadde foregått. Til slutt fikk vi den siste dagen tatt en tur innom den norske ambassaden i Helsinki. Her fikk vi en fin gjennomgang av forholdet mellom Norge og Finland.

Turen ga en god innsikt i det finske demokratiet og fagforeningsarbeidet, og enkelte lærte nok nye ting om våre finske naboer.
Forrige        49 av 1698        Neste
loader