Meklinger om lønnsoppgjøret i Staten pågår
MEKLING: LO Stats leder Egil André Aas leder meklingen i staten. Foto: LO Stat

Meklinger om lønnsoppgjøret i Staten pågår

Meklingen i statsoppgjøret nærmer seg fristen. LO Stat har i dag levert plassfratredelse for 1752 medlemmer i det første uttaket ved en eventuell streik.
Publisert: 2021.05.25
LO-Stat/NOF
De medlemmene som nå gjør seg klare til konflikt, er fordelt over hele landet, men med et tyngdepunkt i Oslo. Som militært tilsatte i forsvarssektoren er ikke NOFs medlemmer en del av streikeuttaket. Innspurten i meklingen ble innledet 25. mai klokka 10, og fristen er den 26. ved midnatt.

Utfordrende mekling.

LO Stat-leder Egil André Aas tror det blir en utfordrende mekling siden det var betydelig avstand mellom partene da forhandlingene ble brutt den 29. april.  

- Av natur er jeg optimist, og vi møter hos Riksmekleren med ambisjon om å finne en løsning. Samtidig er det slik vi også må forberede oss på det motsatte. Nå har staten fått beskjed om hvordan en eventuell streik vil ramme. Vi har lagt vekt på et uttak som først og fremst rammer arbeidsgiver og ikke publikum, sier Egil André Aas.

Selve meklingen omfattes for øvrig av taushetsplikt. Det er kun Riksmekleren som kan uttale seg om den fram til et endelig resultat foreligger.

Spennende mekling.

Forbundsleder Torbjørn Bongo tror det blir en spennende mekling. – Jeg tror det blir en spennende mekling både når det gjelder hvilken størrelse på potten vi ender opp med og fordelingsprofilen. 


Rammen var i fjor i utgangspunktet like stor som for frontfagene, men vi fikk likevel mindre enn privat sektor. Derfor krever vi i år at mindrelønnsutviklingen blir kompensert slik at vi ikke taper terreng i lønnsutviklingen i Staten.

I fjor fikk de med lavest inntekt prosentmessig lavest tillegg. Dette rammet særlig mange av våre spesialister. I år forventer vi et mer rettferdig oppgjør, uttaler Bongo.

Bongo minner også på at pensjonsgivende tillegg ikke er et tema under årets forhandlinger. Dette ble avklart i 2019.Her kan det bli streik.


1752 medlemmer er tatt ut i første fase. Her kan det bli streik: 

Arbeids- og sosialdepartementet (Oslo): 27

Arbeidstilsynet (Oslo, Tromsø, Trondheim): 12

Barne- og familiedepartementet (Oslo): 27

Forvarsdepartementet (Oslo): 26

Forsvarets regnskapsavdeling (Bergen): 24

Forsvarsbygg, prosjekt og utvikling (Bardufoss, Bodø, Hamar, Oslo, Ørland): 20

Forsvarsbygg, ressurssenter (Hamar, Harstad, Oslo, Høybuktmoen, Porsanger, Setermoen, Stavanger): 33

Forsvarsbygg (Trønderlag, Oslo, Harstad, Elverum): 9

Forsvarsmateriell (Hovemoen, Haakonsvern, Kjeller, Kolsås, Oslo, Ramsund): 71

Helse- og omsorgsdepartementet (Oslo): 20

Justis- og beredskapsdepartementet (Oslo): 10

Politietaten, Namsfogden (Oslo, Sandnes, Stavanger, Tromsø, Karlsøy, Trondheim): 60

Utlendingsdirektoratet, UDI (Oslo, Gjøvik, Tronndheim, Narvik, Kristiansand, Bergen): 244

Kriminalomsorgsdirektoratet (Horten, Lillestrøm): 30

Kriminalomsorgen (Trondheim, Viken, Innlandet, Bergen, Rogaland, Vestfold og Telemark): 46

Klima- og miljødepartementet (Oslo): 58

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Oslo): 83

Kulturdepartementet (Oslo): 35

Likestillings- og diskrimineringsombudet (Oslo): 17

Lotteri- og stiftelsestilsynet (Førde): 5

Nasjonalbiblioteket (Mo i Rana, Oslo): 175

Språkrådet (Oslo) 20

Kunnskapsdepartementet (Oslo): 80

Utdanningsdirektoratet (Hamar, Molde, Oslo, Tromsø): 92

Landbruks- og matdepartementet (Oslo): 80

Nærings- og fiskeridepartementet (Oslo): 37

Olje- og energidepartementet (Oslo): 14

Oljedirektoratet (Stavanger): 41

Samferdselsdepartementet (Oslo): 25

Statens Vegvesen, trafikant og kjøretøy (Svinesund): 14

Utenriksdepartementet (Oslo): 337

Norec, Fredskorpset (Førde): 8Forrige        135 av 1619        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå