Møte med sjef for Omstillingsenheten

Møte med sjef for Omstillingsenheten

Det er slått fast at omstilling, i større eller mindre grad, skal være en kontinuerlig prosess i Forsvaret.
Publisert: 2019.05.13
Eigil Jespersen (tekst og foto)
Omstillingsenheten er FSJs ressurs, men er hengt opp på nivå 2 hos sjef FPVS der HR-ressursene befinner seg.
Det er viktig med god dialog i omstilling og onsdag 8. mai hadde NOF besøk av sjef for omstillingsenheten oberst Kjetil Wee Pettersen.

Omstillingsenheten skal:

• Være rådgivende organ i Forsvaret for ivaretakelse av overtallige
• Påse at håndteringen av overtallige er i henhold til regelverk, avtaler og retningslinjer
• Instruere, veilede og ved behov bistå DIFene i ivaretakelse og oppsigelse av overtallig personell
• Utvikle «beste-praksis» prosess og hensiktsmessige verktøy for håndtering av overtallighet

For NOF er det viktig at det settes av god nok tid i omstillingsprosesser, dette for å gi avdelingene og personellet nødvendig kvalitet og forutsigbarhet i arbeidet, og at prosessen oppleves transparent. Det er gledelig å registrere at på dette tema er det enighet. Det er også enighet om at kontinuerlig informasjon er viktig. For å understreke viktigheten av dette har Omstillingsenheten opprettet internettsiden www.Forsvaret.no/ansatt - Omstilling.

Det videre viktig for NOF at medbestemmelse i omstilling ivaretas. Partene har nylig revidert Forvarets personellhåndbok del G-Omstilling (FPH del G). Intensjonen i Håndboken er nå godt ivaretatt og beskrevet selv om det fortsatt er noen utfordringer knyttet til METFOR. Dette må partene komme tilbake til.

NOF stilte «mannsterke» til dette møtet, da vi opplever at det er viktig å bygge kunnskap om et krevende tema.
Det ble tid til gode diskusjoner, meningsutvekslinger og ikke minst til tider muntert engasjement.

Det er enighet om at slike møter er nyttige og at de videreføres 1-2 ganger i året.
Forrige        1082 av 1458        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå