NATO Response Force

NATO Response Force

Krav om at personellmessige konsekvenser skal utredes ifm beredskap NRF 15
Publisert: 14.12.18
Norges Offisersforbund med Hovedtillitsvalgt har i HA/TA drøftingsmøte med Hærstaben den 17. desember krevd at de personellmessige konsekvenser for personellet som er skal settes på beredskap ifm oppdraget NRF 15 skal utredes.
Viktig at det blir redegjort for punkter som endret arbeidsoppgaver – merbelastning, krav om tilgjengelighet (oppmøtetid), meldeplikt, ferieavvikling også ansattes fritid og ivaretakelse av bolig og annen eiendom dersom den ansatte må dra på korteste varsel. Dette er bare noen av punktene som NOF har bedt om skal utredes.
Forrige        202 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N