nato skatt tingrett

(Oppdatert 15/9) NATO skattesaken - full seier i Tingretten

Det har vært over 5 års kamp mot uforutsigbare skattemessige vilkår og krav om tilbakebetaling mot norske enkeltoffiserer i tjeneste for NATO. Nå er det avklart at det blir ingen anke. Dommen fra Tingretten er dermed rettskraftig.
Publisert: 15.07.12
Oppdatert: 15.09.15

Skatt Øst innstiller etter det vi har fått melding om samtidig klagebehandlingen av andre tilsvarende saker - for å avklare hvilken virkning dommen fra Tingretten har på disse. 

Hvor lang tid det vil ta for å få nødvendige avklaringer har vi foreløpig ikke fått informasjon om, men så snart det kommer en avgjørelse  eller informasjon om prosessen videre vil vi komme med mer informasjon.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Historikk
BFO, NOF og KOL stevnet Staten v/ skatt øst i den såkalte «NATO skattesaken».
Saken ble ført for Oslo Tingrett 23-25 juni.

Organisasjonene har nå fått fullt gjennomslag for sitt syn i saken.

Denne dommen vil etter all sannsynlighet få virkning for et stort antall offiserer som fortsatt har sine klager gående hos skattemyndighetene.

Kort om saken:      
Alle sakene gjelder skattelovens paragraf 2-1 (8) annet punktum, som regulerer hvorvidt
tjenestemenn sendt utenlands i forbindelse med Norges medlemskap i NATO , skal regnes som  bosatt i utlandet  for skattemessige forhold.

De 8 saksøkerne representerer i denne saken avdelingene;
NATOs hovedkvarter/ Militærmisjonen i Brussel (MMB) , NMR ved Shape, NLR ved HQ SACT, NATO School Oberammergau Tyskland og NC3A i Brussel Belgia.

Saken har pågått siden 2009/2010. BFO, NOF og KOL er i fellesskap partshjelpere.

BFO, NOF og KOL har i det lengste forsøkt å få til en løsning utenfor rettsalen.
Organisasjonene mener det er beklagelig at hverken Forsvaret eller FD har engasjert seg tilstrekkelig i denne saken, og mener det åpenbart burde vært mulig å finne en løsning på politisk nivå.

 
Saken har etterhvert berørt et betydelig antall offiserer og har naturlig innvirket personlig på de dette angår, i forhold uforutsigbare skattemessige forhold.
I saken ligger det også at enkelte har fått vedtak om tilbakebetaling av betydelige beløp ,
der de i utgangspunktet ved utreise var fritatt i henhold til skattelovens 2-1 (8) annet punktum.
For Norges deltakelse i NATO , virker dette som en forstyrrende faktor og opptar naturlig de fleste som skal ut og bekle viktige stillinger i NATOs organisasjon.

Organisasjonene vil komme tilbake med mer informasjon når premissene i dommen er nærmere diskutert og behandlet.

Det er nå rettsferie til 15. august og ankefristen blir dermed 15. september.

Torbjørn Bongo, nestleder i Norges Offisersforbund, har fulgt saken på vegne av forbundet.

Forrige        396 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå