NOF - Landsmøte 2018
Landsmøtet 2014 ble avholdt på Hamar. Foto: Markus Källvik, NOF

NOF - Landsmøte 2018

NOFs Landsmøte fastsetter kursen og setter rammene for hva NOF skal prioritere i perioden 2018-2022.
Publisert: 2018.05.14
Tekst: Kennet Bergland, NOF
Lokalavdelingene har frist 27. mai til å levere sine innspill til NOF sentralt. Gjør din mening gjeldende lokalt og sentralt – dersom du har en mening om hva NOF skal jobbe med i neste 4-årsperiode, ta kontakt med din tillitsvalgte og få din mening frem!

Motivasjon

Forsvaret er under konstant endring. Rammene vi jobber under er under vedvarende press. Effektivisering, reduksjon, omstilling, ressursknapphet på mange områder samt nye utfordringer, systemer og trusselbilder. Modernisering og oppdatering kan også være av det gode – men det krever aktiv deltagelse og kraftfull påvirkning.

I skrivende stund endres hele Forsvarets utdanningsordning, fremtidens pensjonsløsninger er fortsatt uavklart for militære med særaldersgrense. Boligpolitikk og systemer for å kompensere og belønne forskjellige aktiviteter og belastninger er fortsatt i utvikling. Inneværende periode har Forsvaret innført OMT og arbeid med å tilpasse hele strukturen til også dette skjer i et system hvor HR-huset i stor grad har erstattet P-offiserene ved avdeling.

Fremtidens Forsvar fordrer fremtidsrettede løsninger og handlingsberedskap. NOFs Landsmøte er arenaen for å bestemme hvordan Norges største organisasjon for militært tilsatte skal arbeide for å møte fremtiden. Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Representanter til Landsmøtet velges fra lokalavdelingene basert på antall medlemmer i avdelingen (som medlemmer regnes tjenestegjørende, elever og pensjonistmedlemmer).

Hvilke saker som skal vektes tyngst og hvilke tema NOF skal sette høyest på sin agenda er blant det viktigste Landsmøtet bestemmer.

Tid: 27. – 30. November 2018.

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.

For hvem: Landsstyrets medlemmer og valgte representanter fra lokalavdelingene, Pensjonistutvalget (PU), Norges Offisersforbunds kadettutvalg (NOFKA), Norges Offisersforbunds elevorganisasjon (NEON) og en representant fra hver av Kadettforeningene.

Hensikt

Handlingsprogram utformes, fokusområder defineres og valg gjennomføres på representanter i alle forbundets roller. Aktiv deltagelse på Landsmøtet er aktiv utforming av medlemmenes verktøy for medvirkning, påvirkning og forming av fremtidens forsvar.

- Landsmøtet er også en sosial arena for erfaringsutveksling mellom Forsvarstilsatte uavhengig av forsvarsgren, grad og rolle i linja. Fellesskapet og nettverket som bygges mellom medlemmene er en styrke for forbundet i krevende tider.

Kort om retningslinjer og regler i forbundets vedtekter:
Tidspunkt for Landsmøte fastsettes minst seks måneder før det holdes. Melding om tidspunktet sendes lokalavdelingene sammen med utkast til saksliste. Valg av representanter til Landsmøtet foretas ikke før dagsorden er behandlet av de som skal delta i valget. Representantene skal ha fullmakt underskrevet av to av lokalavdelingens medlemmer som har deltatt i valget av representant. Fullmakten sendes Forbundsstyret innen fastsatt frist. Forannevnte meddeles lokalavdelingene i egen forsendelse.

Landsstyret, Forbundsstyret, lokalavdelingene, PU, NOFKA, NEON og Kadettforeningene har rett til å sette frem forslag til Landsmøtet. Forslagene må være Forbundsstyret i hende innen tidsfrist fastsatt av Forbundsstyret. Tidsfrist kan ikke settes tidligere enn seks måneder før Landsmøtet.
Forslagene med innstillinger skal være lokalavdelingene i hende senest to måneder før Landsmøtet.


Forrige        1138 av 1360        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N