NOF-konferanse 2021
Under dagens debatt på NOF-Konferansen deltok Kjersti C. Klæboe (Ekspedisjonssjef i FD), Thomas Valur Thorleifsson (Nestleder i NOF UNG), Tom Simonsen (HR-direktør i Forsvaret) og Torbjørn Bongo (Forbundsleder i NOF)

NOF-konferanse 2021

Etter en lang tid uten mulighet til å møtes fysisk, kunne NOF endelig invitere til konferanse. NOF-konferansen 2021 ble 16-17.september avholdt på Gardermoen. Over 70 deltakere, fra hele landet og svært mange ulike avdelinger møtte opp, og rammene lå helt klart til rette for meget etterlengtet sosialt og faglig påfyll. NOFs ulike samarbeidspartnere var på plass i vår egen Expo, hvor de viste frem alle de gode fordeler som NOF-medlemmer har.
Publisert: 2021.09.16
Tommy Aksdal
Et av høydepunktene for konferansens første dag, var utvilsom debatten.
Som nevnt var tema for denne konferansen «Rekruttere og beholde - Forsømmer vi beholdedimensjonen?».

Med oss hadde vi svært sentrale personer, med gode forutsetninger for å bidra inn i en slik diskusjon. Som innledere var følgende til stede: Torbjørn Bongo (Forbundsleder i NOF), Tom Simonsen (HR-direktør i Forsvaret), Thomas Valur Thorleifsson (Nestleder i NOF UNG), Kjersti C. Klæboe (Ekspedisjonssjef i FD).

Disse la grunnlaget for en engasjerende, fruktbar og viktig debatt. Flere tegnet seg på talerlisten, og tok til orde for Forsvarets viktigste ressurs, nemlig personellet.

Blant annet hadde HTV Hæren, Pål Brede Nygård, et forrykende innlegg, hvor han blant annet trakk frem den store avstanden han opplever mellom departementets intensjoner og personellets faktiske opplevelser.

HTV Utland, Bjørn-Tore Wold løftet problemstillingen rundt manglende arbeidstidsavtale for personell i utlandet, og lokalavdelingsleder i Geilenkirchen, Carl Waldermar Wilhelmsen, avsluttet med en oppfordring til både ekspedisjonssjefen og HR-direktøren; at man må kunne være ærlig på at de nye ordningene er økonomisk drevet! Carl klarte til og med å trekke inn en kulturell referanse: Vi lik'itj å bli narra! Takk for deltakelsen!
Forrige        22 av 1549        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå