NOF Landsmøte 2018
Egil Andrè Aas ble valgt som Forbundsleder ved forrige Landsmøte. Foto: Kristian Espenes.

NOF Landsmøte 2018

NOF Landsmøte 2018 skal gjennomføres 27.-30 november i år. Forslag frist til Landsmøtet er 10. april i år.
Publisert: 2018.03.01
I henhold til vedtektene til Norges Offisersforbund (NOF) skal forbundets øverste organ Landsmøte avholdes hvert fjerde år. Sist ble landsmøtet avholdt i oktober 2014. Og tradisjonen tro skulle landsmøtet da vært avholdt i oktober i år. Men på grunn av at oktober i år er i oppkjøringen til høstens store øvelse Trident Juncture, har forbundsstyret bestemt at Landsmøte 2018 skal avholdes i perioden 27. – 30. november 2018 på Clarion airport hotell Gardermoen.

I den anledning har Forbundsstyret også bestemt forslagsfristen til Landsmøte fastsettes til 10. april i år. Dette er frist for å fremme innspill til endringer og tillegg til forbundets handlingsprogram, vedtekter og forslag til enkeltstående vedtak på landsmøtet. Det er videre Landsstyret som til slutt skal ta stilling til de innkomne forslag og gi innstilling til Landsmøte på disse. Dette vil skje i starten av juni, derav også at fristen kommer såpass tidlig.

Forbundsstyret har fastsatt at det er antall medlemmer pr 1.juni i år som skal danne grunnlag for hvor mange delegater de ulike lokalavdelingene vil få på Landsmøtet.

Har du for til hva NOF skal mene eller arbeide med, så kan du fremme din sak via din lokalavdeling.
Forrige        1164 av 1360        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N