NOF SØKER NY STABSSJEF

NOF SØKER NY STABSSJEF

Til vårt kontor i Oslo sentrum søkes Forbundssekretær - Stabssjef. Den tillitsvalgte velges med tiltredelsesdato tentativt 1. februar 2017. Forbundssekretæren velges frem til Landsmøte i oktober 2018 hvor Landsmøte velger tillitsvalgte for 4 år ad gangen.
Publisert: 2017.01.02
Oppdatert: 2017.01.03
Stillingens hovedinnhold:
Koordinere og administrere forbundets interne virksomhet i samarbeid med nestleder og leder i forhandlingsavdelingen.
Lede og styre Forbundets Stab og Markedsavdeling.

Ansvarsområde:
All intern drift. Ansvar for virksomhetsstyring, informasjon, rekruttering og medlemspleie, organisasjons- og kompetanseutvikling, og økonomiansvar. Personellansvar for avdelingen og Heltidstillitsvalgte regionalt.
Internkoordinering og ansvar for IK-håndbok.

Krav til stillingsinnehaver:
• Gode kommunikasjonsegenskaper og inneha gode samarbeidsevner (teamkompetanse).
• Må kunne arbeide nøyaktig og selvstendig.
• Evne å planlegge strategisk.
• Grunnleggende organisasjonskunnskap om NOF/LO er en fordel.
• Ha en positiv innstilling til nye arbeidsoppgaver og til tider høyt arbeidspress.
• Fortrinnsvis militært tilsatt på T35 eller T60 i Forsvaret.

Vi kan tilby:
• Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.
• Gode personlige utviklings- og karrieremuligheter.
• Tjenesten gir kompetanse tilsvarende stabstjeneste på virksomhetsnivå (nivå 1).
• Et godt arbeidsmiljø og høyt arbeidstempo.
• Søknadsberettiget til Forsvarets bolig og kvarter i henhold til regelverk.
• En arbeidsplass hvor du kan glede deg til å gå på jobb!

Stillingen hjemler krav til permisjon i henhold til Hovedavtalen i Staten med Tilpasningsavtale for Forsvaret § 35.

Søknadsfrist 06. januar 2017. Kortfattet søknad med CV og siste tjenesteuttalelse sendes post@nof.no. Norges Offisersforbund dekker reiseutgifter i forbindelse med intervju.

Har du spørsmål til stillingen, ta kontakt med:

Nestleder / Stabssjef Odd-Einar Eilertsen, telefon 982 11 713 eller Forbundsleder Torbjørn Bongo telefon 928 40 451
Forrige        24 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N