NOF UNG – utvalget for våre yngste medlemmer!
Ungdommer er fremtiden. NOFs medlemsmasse består i stor grad av unge medlemmer, og omkring halvparten av våre tjenestegjørende medlemmer er under 30 år. Foto: Tommy Aksdal

NOF UNG – utvalget for våre yngste medlemmer!

Koronasituasjonen har helt klart påvirket mye, også våre utvalg og deres mulighet til å møtes. Spesielt har det kanskje påvirket vårt nye ungdomsutvalg, som ble opprettet på prinsipielt grunnlag av NOFs landsstyre i november 2019, men som kun fikk anledning til et kort møte i februar 2020, før nedstengingen satt en stopper for reiseaktivitet. Noen møter på Teams har det blitt, men det var helt klart på høy tid når utvalget igjen møttes for to dagers samling i Oslo. Det var ikke alle som hadde anledning i en hektisk hverdag, men dette la ingen demper på driven i gruppen!
Publisert: 2021.11.05
Tommy Aksdal
Ungdommer er fremtiden. NOFs medlemsmasse består i stor grad av unge medlemmer, og omkring halvparten av våre tjenestegjørende medlemmer er under 30 år. Alderssammensetningen i våre styrende organer gjenspeiler ikke nødvendigvis dette. Det er derfor nødvendig å gjøre tiltak som kan favne om denne gruppen, ikke kun for å rekruttere, men for å beholde denne store og viktige medlemsmassen som er Forsvarets fremtid. Dette vil sikre påvirkning og medbestemmelse for fremtidens ansatte. Det er først i 2022 at Landsmøtet kan velge å vedtektsfeste ungdomsutvalget som et formelt organ. Det var derfor landsstyrets ønske at perioden frem mot dette brukes til å sette rammer, retning og metode, samt skaffe erfaring rundt hvordan dette utvalget kan og bør jobbe for NOF og de yngste medlemmene.
T. Valur Thorleifsson, Camilla Marie Kåstad, Anna Fredrikke Warvik, Juliane Grundvig Malthe, Johanna Ommedal.
 Kay-Arne  Schjetne, Håvard Setlo, Lars Solheim og Fredrik Nordhaug var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Denne ukens møte ble brukt til kompetanseheving og planlegging. Forbundsleder Torbjørn Bongo hadde satt av mye tid til å bli kjent med medlemmene, samt diskutere viktige saker fra deres egne avdelinger. Både Torbjørn Liestøl, Chris Lindseth og Magnus Strømsvåg var også innom med forrykende foredrag innen egne fagfelt. Det ble svært fruktbare diskusjoner med en aktiv gjeng, og samtlige sprakk på tid. Dette tar undertegnede, som arrangementsansvarlig, selvfølgelig selvkritikk for, men blir samtidig meget motivert! Dette engasjementet vitner om en lys fremtid for NOF og våre unge medlemmer!

Tusen takk for flotte dager! Neste holdepunkt for Ungdomsutvalget blir Ungdomskonferansen 2022, 21-23.januar. Her vil det også foregå nytt valg, og mulighet for andre med engasjement og ønske om å påvirke til å få en plass i utvalget.
Håper vi ser deg der!
Forrige        78 av 1619        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå