NOF Ung - nå et av NOFs styrende organer!
Flere av NOF Ungs representanter var tilstede på Landsmøtet som delegater fra egen lokalavdeling. Fra v: Camilla Marie Kåstad, Henrik Abrahamsen, Anna Fredrikke Warvik, Valur Thorleifsson, Hannah Bueide (vara), Juliane Grundvig Malthe, Ellen Sommerhaug Olsen (vara), Håvard Setlo. Foto: Torgrim Halvari

NOF Ung - nå et av NOFs styrende organer!

Landsmøtet har talt! NOF Ung er herved formelt besluttet som et av NOFs styrende organer, blant annet med plass i Landsstyret og Landsmøtet. Det resulterer i enda større mulighet for påvirkning fremover.
Publisert: 2023.01.04
Valur Thorleifsson, Leder NOF Ung
Vi i utvalget er selvsagt veldig fornøyd med dette, men også med at Landsstyret etter valget nå består av flere unge medlemmer.

Rundt halvparten av medlemmene er under 35 år og vi mener det er viktig at denne gruppen også har plasser i forbundets styrende organer.

Menneskene som nå er valgt inn er dyktige og engasjerte. Ved å øke erfaringen og kompetansen til disse menneskene mener jeg vi tilfører en viktig og langsiktig verdi for medlemmene våre. Vi trenger dyktige tillitsvalgte!

Vi opplever at det er mye usikkerhet rundt bonusordningen og medlemmene våre sitter med mange spørsmål. Det forstår vi godt ettersom det er en del å sette seg inn i, samtidig som ordningen er i stadig endring.

Midt i all usikkerheten kommer det også noen gode nyheter, spesielt med tanke på «pilotprosjektet» som allerede har gitt bonusutbetalinger til enkelte, samt skatteetatens presisering om hvordan skatt på bonus beregnes.

Tredje november 2022 arrangerte NOF et digitalt temamøte om bonusordningen, hvor alle medlemmer fikk innkalling. Opptak finnes på NOFs YouTube-kanal. Vi vil også sørge for flere slike relevante temamøter i tiden fremover!

Vet du om saker Ungdomsutvalget bør ta tak i, eller temaer for digitale eller fysiske temamøter?
Send oss en e-post: nofung@nof.no 
Forrige        55 av 1715        Neste
loader