NOF besøker HV-08
Forbundsleder Torbjørn Bongo sjekker om han husker gamle kunnskaper om puss av AG-3
NOF/Torgrim Halvari

NOF besøker HV-08

NOF besøkte nylig Agder og Rogaland HV-distrikt 08. I «delegasjonen» deltok forbundsleder Torbjørn Bongo, FRITV Robin Dale Oen, kontaktperson NOF Heimevernet Hugo Johansen samt kommunikasjonsansvarlig i NOF Torgrim Halvari. Årsaken til besøket har flere sider. For det første er NOF opptatt av rettigheter og vilkår for HVs tjenestepliktige og ansatte i styrke- og produksjonsstrukturen. I tillegg har NOFs ledelse og tillitsvalgte et behov for informasjon fra de territorielt ansvarlige i Norge ved jevnlige sykluser. NOF valgte å besøke Haugesund og Haugalandet HV-område, bla grunnet en invitasjon fra områdesjefen. Men NOFs motivasjon for å reise til HV 08 handlet også om at HV-08 er et av de HV-distriktene som ble hardest rammet av reduksjon i styrkestrukturen da Heimevernet måtte redusere sitt totalvolum.
Publisert: 2019.11.10
Hugo Johansen

Vi ble møtt med en detaljert informasjon om HV og distriktet, av en blid Oberst Bjørn Arild Siljebråten som er sjef for HV-08. D-sjefen hadde med seg sin G-5/9 samt leder i distriktsrådet. Distriktet spenner fra Haugalandet i nord, ned mot Lista i sør, og til Risør i Øst. Området er variert med masse bebyggelse, offentlige kontor, petroleumsvirksomhet, næringsliv og trafikk, både på land og til sjøs.

HV-08 har i likhet med HV 09 og HV 11, ansvar for land og sjøområde med en utfordrende geografi samt virksomheter som gir nasjonen store inntekter.

HV-distriktet skiller seg kanskje mest fra de øvrige, med at de har to innsatsstyrker, Osprey og Varg, hvorav Varg er satt opp for Finnmark og «under» Sjef HV 17s kommando etter forflytning.

NOF noterte at distriktssjefen forholder seg til de rammene han til enhver tid rår over. Likevel kjenner vi igjen utfordringer som oppstår etter krevende omstillinger. NOF registrerer at dette distriktet, i likhet med de øvrige, kan med enkelhet øke sitt volum av personell i styrkestrukturen for trening og operasjon, men enkelte distrikt vil nok ha større utfordringer enn andre, vedrørende tilfredsstillende tilgang til årshjemler for fast ansettelse, tilgang til PBU, avdelingsmateriell, lokale lager, skyte-og øvingsfelt og annen infrastruktur. 

HV-08s lange avstander skaper naturlig nok utfordringer vedrørende kommando og kontroll. Distriktssjefen hadde forslag til løsninger til dette.NOF registrerer også at avdelinger med budsjett- og resultatansvar (BRA) gjerne sliter med å løse relativt enkle saker. En løsning kan være å løse opp i hvor sjefen er bundet, og hvor de står fritt mtp økonomiske løsninger. Vi tror dette vil få en påtagelig positiv operativ effekt. Bla annet kan ytterligere HV-områder få trent hvert år, eller at fredsmessig vakthold og sikring kan utøves uten utfordringer.

Etter møtet med Distriktets ledelse ble vi møtt av områdesjef Rune Fredheim og kontaktperson NOF HV 08, Tommy Midtbø Johansen. Under bilturen fikk forbundsleder god tid til å diskutere HV-tjenesten med områdesjefen.

Vi møtte et nyetablert område i naturskjønne omgivelser. Her traff vi motiverte vernepliktige med tjenesteplikt, og vi fikk rik anledning til å hilse på hver enkelt soldat. At NOF »bryr» seg om hele styrkestrukturen, falt i god jord. Bla med referanser til prosjekt HV-medlemskap. Prosjektet skal evalueres i våren 2020, og soldatene var spente på dette.

NOF tar med seg gode innspill fra området og distriktet, som må analyseres og bearbeides videre.

NOF setter stor pris på å bli invitert til de territorielle HV-distriktene. Distriktssjefer og avdelingssjefer i HV er hjertelig velkomne til å ta kontakt med POC NOF HV, Hugo Johansen, for å profilere sitt distrikt og sine underavdelinger. Heimevernets evne til å støtte totalforsvaret kan vi alle profilere bedre.

HV 08 har vist oss vei, og NOF tar med seg ny lærdom til kommende diskusjoner, høringer, drøftinger, forhandlinger og langtidsplaner.

Forrige        992 av 1459        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå