NOF er skuffet over forsvarsministerens svar
NOF-tillitsvalgte, Bjørn Tore Woll er en av dem som den siste uken har vært i mediene for å forklare hva forsvaret vil tape på å fjerne den eksisterende avtalen om frikjøpte tillitsvalgte
NOF/Torgrim Halvari

NOF er skuffet over forsvarsministerens svar

Onsdag den 28 august sendte lederen av Utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap) skriftlig spørsmål til Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) om Hvilke tiltak forsvarsministeren ville iverksette for å sikre videreføring av ordningen med frikjøpte tillitsvalgte på heltid i Forsvaret minimum på dagens nivå og dermed ivareta prinsippene for trepartssamarbeidet.
Publisert: 2019.09.04
Torgrim Halvari
I dag kom svaret og NOF er skuffet over forsvarsministerens unnvikende svar. Vi mener statsråden rett og slett kommer med en ansvarsfraskrivelse. 

I sitt svar til Huitfeldt sier Bakke-Jensen

 ”- Forsvaret er i en omstillingsprosess og må ha riktig kompetanse til rett tid for å kunne levere operativ evne. Som forsvarsminister er jeg svært opptatt av å legge til rette for et organisert arbeidsliv og et velfungerende trepartssamarbeid. I forsvarssektoren legges det stor vekt på å involvere ansatte og deres arbeidstakerorganisasjoner. For å få til nødvendige endringer er vi avhengig av et godt samarbeid med de tillitsvalgte i Forsvaret. 

Det er den enkelte virksomhet i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene som skal vurdere om det er behov for å etablere ordninger hvor årsverk eller deler av årsverk avsettes til arbeid som tillitsvalgt. 

Gjeldende avtale om frikjøp av tillitsvalgte gjelder til 31. juli 2020. Forsvarssjefen er i dialog med arbeidstakerorganisasjonene om en ny ordning. 

Jeg har tillit til at forsvarsjefen finner frem til en ordning innenfor rammene av Hovedavtalen i staten som sikrer arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret reell medbestemmelse.”

Forbundsleder i NOF, Torbjørn Bongo er skuffet over forsvarsministerens svar. 
- Vi mener statsråden rett og slett kommer med en ansvarsfraskrivelse. Det var statsråden som startet denne prosessen. Han både kan og burde fjerne den usikkerhetene saken skaper blant fagforeningene, de tillitsvalgte og de ansatte. 
Media har belyst saken godt de siste dagene og vist at den vil ramme de ansatte, forsvaret og den offentlige debatten. Vi i NOF er videre skuffet over forsvarssjefen og hans manglende vilje til å opprettholde den tryggheten et velfungerende fagforeningsapparat gir de ansatte i forsvaret, uttaler forbundslederen

Her kan du finne noe av det som har vært skrevet om saken de siste dagene.

Fri Fagbevegelse. 
Forsvarsansatte advarer mot å redusere antall frikjøpte tillitsvalgte:TV2
Forsvaret vil kvitte seg med Pål og 28 andre tillitsvalgte:


Forsvarets Forum
Medbestemmelsen i Forsvaret under angrep:


Bodøposten
Forsvarsledelsen vil svekke tillitsmannsordningen:


Forrige        1040 av 1458        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå