NOF fosser fram i stormende tider!

NOF fosser fram i stormfulle tider!

Egil Andrè Aas, lederen i Norges Offisersforbund informerer om godt arbeid og iherdig innsats for forbundets medlemmer, på et utall av fronter. ”Vi jobber beinhardt, og det gir resultater”, sier en fornøyd forbundsleder. Men farvannet er mer utfordrende enn på lenge!
Publisert: 15.11.24
NOF avholder i disse dager Landsstyremøte på Ramsund Orlogsstasjon i flotte vinteromgivelser med upåklagelige rammer.

Utfordringene står i kø i tiden fram mot et nytt år. Mange saker som burde vært landet - er ikke det! Og dette merker våre medlemmer ute i bruket. Dette preger prosesser og klima fra bunn til topp i hele organisasjonen.

- Den nye personellordningen blir iverksatt fra 1. Januar 2016 – men lønnsrammer, gradsstruktur og distinksjoner er ikke på plass. Det er mange spørsmål om hvilke stillinger som blir OR og hvilke som blir OF. Det blir ikke billigere å innføre dette systemet og det er de som styrer fullstendig klar over. Vi er alle klar over at innføringen av OMT blir krevende og utfordrende.

- FMR og Langtidsplanen diskuteres heftig, med uforutsigbarhet som det heteste temaet.
Anlegg og avdelinger vurderes nedlagt, personellet føler seg rammet og lite ivaretatt. Dette skaper debatt og usikkerhet på alle plan – noe som medfører frustrasjon og irritasjon.

- FIF 3.0 skal implementeres som et nytt system som vil påvirke alle avdelinger. Det blir et nytt system som skal styre personell, økonomi og materiell. Dette blir innført i en tid hvor det allerede skjer mye. Dette blir uten tvil ytterligere belastende.


Takhøyden er meget stor under årets siste Landsstyremøte, og engasjementet fra delegatene er direkte og rettet mot gode løsninger.

Uforutsigbarheten og usikkerheten til tross, flere og flere ansatte i Forsvaret ser hvordan NOF står opp og tar til ordet. Vi lytter til de med høye støvler og skitt under neglene – og løfter fram deres synspunkt. Vi står på barrikadene! Det blir lagt merke til at vi informerer i alle våre kanaler, eier mediebildet i de store sakene og hele tiden søker å vise tilstedeværelse. Medlemsveksten øker kontinuerlig – og den tilliten takker vi for!
Forrige        361 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå