NOF fyller i dag 122 år
Kake blir servert landet rundt i dag. Her fra HMKG på Huseby. Foto: Kjell-Oddvar Mathisen

NOF fyller i dag 122 år

Fra junior i klassen til størst i landet
Publisert: 2018.02.07
Markus Källvik, informasjonsansvarlig NOF (tekst)
NOF ble etablert i 1896, og er i dag den eldste og største fagorganisasjon for militært ansatte. 

Som fagforbund er NOFs hovedoppgave å ivareta interessene til medlemmene. Dette gjøres ved å prioritere enkeltmedlemmets henvendelser, men det gjøres også ved å ta en aktiv rolle som samfunnsaktør, særlig for å påvirke rammene for Forsvarets utvikling. NOF er en partipolitisk uavhengig organisasjon som kontinuerlig søker løsninger til det beste for medlemmene og Forsvaret.


Bakgrunn

Forbundet ble stiftet som Den norske Landsunderofficersforening den 7. Februar i 1896. De historiske røttene går tilbake til landets første fagforening for offiserer, Christiania Underofficersforening, stiftet i 1847. Den 7. Februar anses derfor som den offisielle NOF-dagen.
 
I 1907 endret fobundet navn til Norges Underoffisersforening; deretter til Norges Befalslag (NBL) i 1930. NBL gikk i 1978 sammen med Flyvåpenets Befalsforening (LBF), etablert i 1956 – som Norges Befalsforbund (NBF). Navnet ble i 1986 Norges Offisersforbund.

NOF valgte i 1959 å stå utenfor den da største fagorganisasjonen, Befalets Fellesorganisasjon, og gikk i 1961 inn i det som i dag heter LO Stat. En prosess med sikte på mulig sammenslåing av BFO og NOF i 2012 førte ikke fram – til tross for at arbeidsgruppen med representanter fra begge forbund var enige om at LO var den ledende hovedesammenslutningen. 
 
 

Formål

Forbundets formål er å fremme medlemmenes felles økonomiske, sosiale og faglige interesser, og å arbeide for å styrke Forsvaret og dets rolle i det norske samfunn.
Derved definerer NOF seg som en samfunnsaktør, og som en premissleverandør innen sikkerhets- og forsvarspolitikk. Denne politiske påvirkningen utøves blant annet gjennom LO, herunder gjennom Fagligpolitisk utvalg for forsvarssektoren, som ledes av NOF. 
 
 

Veien videre

NOF er i kontinuerlig vekst, til tross for stadig færre ansatte i Forsvaret. Forbundet er fremoverlent og har bygget en soliditet hvor hensikten er at dette skal komme medlemmene til gode. Dette vises tydelig gjennom de standpunkt og brudd forbundet har måtte stå i. Dette til tross, har vi et godt samarbeid på alle plan. 

Stadig endrede og mer komplekse trusselbilder medfører også mer komplekse militære og hybride operasjoner. Dette krever at Forsvaret er avhengig av kontinuerlig omstilling for å følge med i tiden. Dette merker NOFs forhandlere på kroppen på alle nivåer, og yter hele tiden sitt optimale for å bidra til best mulig høringsinnspill og bidra til gode drøftinger og forhandlinger.

Samtidig som verden endrer seg mer mot digitale plattformer og et stadig mer åpent samfunn, søker også NOF å være innovative der hvor medlemmene ferdes. Dette gjelder både ved å fysisk møte våre medlemmer der de er, men også være tilstede på de digitale plattformer som benyttes. Hensikten er å vise tilstedeværelse slik at medlemmene enklest mulig kan komme i dialog ved behov. 

NOF jobber med innovative løsninger, og søker alltid å være et hestehode foran på kunnskap, ved tilstedeværelse og som støttespiller. En egen forsikringskomite jobber kontinuerlig med å utvikle forsikringene etter medlemmenes behov. Alle bor, alle reiser og alle dør.

Derfor skal du som medlem være trygg på at du er dekket med markedsledende vilkår, til en best mulig pris; i kategoriene innbo, reise og dødsfall. 
NOFs motto; din makker – hver dag, lever vi opp til gjennom å vise handlekraft og tilstedeværelse. Denne stødige kursen akter vi å holde også de neste 122 årene.


Takk!

Vi ønsker å takke alle våre samarbeidspartnere for alle gode dialoger!
Vi takker arbeidsgivere på alle nivå for deres tålmodighet når vi stadig må sette ned foten.
Vi takker LO sine jurister for sin kunnskap og uvurderlige støtte!
Og ikke minst - vi i NOF takker deg som medlem for din tillit!
 
Forrige        1170 av 1357        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N