NOF fyller i dag 123 år
Sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, åpnet NOFs bursdagskake under årets luftmaktsseminar ved Luftkrigsskolen - med en fotograferende Espen Barth Eide i bakgrunnen. Foto: Georgian Lucian Gjerdrum, NOFKA.

NOF fyller i dag 123 år

Tidene endrer seg – men mange av de samme kampene består.
Publisert: 2019.02.07
Markus Källvik (tekst)
NOF har hatt seks navn opp gjennom årene siden Den norske landsunderoffisersforening ble etablert på Akershus festning i 1896.

Som landsomfattende fagforbund fyller NOF i dag 123 år.

For 123 år siden møttes 36 underoffiserer fra hele landet til stiftelsesmøte i Kristiana Underofficersforenings lokaler. Møtet varte i tre dager, og 7. februar 1896 ble Den norske landsunderofficersforening stiftet. Det var en ekte fagforening som så dagens lys. Av sentrale saker som ble behandlet på det konstituerende møtet var utdanningsspørsmålet og bespisning – og messeforholdene. Underoffiserenes adgang til å gjennomgå sentralskolen var også et svært viktig tema. I det hele tatt har Forsvarets utdanningssystem vært til kontinuerlig debatt og behandling i hele forbundets historie. 

Likeså har også Forsvarets organisasjon og struktur. Historien viser at forbundet hele tiden har bygget sitt virke på to pilarer. Kampen for personellets vilkår i et rettferdig og solidarisk system er den ene. Nasjonens evne til opprettholdelse og utvikling av et troverdig forsvar den andre. Begge pilarene er overlappende og forsterker hverandre. Gode vilkår for personellet styrker forsvarsevnen og et troverdig Forsvar gir grunnlag for en utfordrende tjeneste. En balansert sammenheng i disse forholdene har vært en ledetråd gjennom hele forbundets historie.

NOF er det eldste forbundet for militært tilsatte, og har hatt en jevn vekstkurve hele veien frem til i dag. 

«Vi i NOF har som mantra at vi alltid setter enkeltmedlemmet i fokus, og det skal det ikke rå noen tvil om. Dersom vi er inne i tunge prosesser og telefonen ringer – er det alltid tillitsvalgte tilgjengelig for å ivareta den enkelte som henvender seg. Slik har det alltid vært – og slik skal det alltid være»!
Dette sier forbundsleder i NOF, Torbjørn Bongo.

På NOF sitt landsmøte i november 2018 ble det en god debatt om hvordan NOF skal tilpasse seg de stadige endringene i Forsvaret. Det var enighet om at det var behov for navnebytte. Siden innfasingen av OMT startet i 2016 og skal være ferdig implementert 1. januar 2021, så må også NOF tilpasse seg den nye strukturen.

Norges Offisersforbund ble 29. november 2018 historie. Da ble det nye navnet Norges offisers- og spesialistforbund. De samme folkene, den samme kompetansen, og den samme integriteten. 

Norges offisers- og spesialistforbund er et fremtidsrettet navn som favner om alle militært tilsatte. På denne dagen ønsker vi som ellers alle offiserer og spesialister velkommen til det eldste og største forbundet for militært tilsatte.

NOF sentralt sender takknemlige gratulasjoner til alle som gjør en jobb for forbundet, og sender også en stor takk til alle de som velger å være medlem hos NOF.

NOF – Norges offisers- og spesialistforbund

Fortsatt din makker – hver eneste dag - hele karrieren.
 
Forrige        1135 av 1459        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå