NOF fyller idag 126 år!
- Forbundsleder Torbjørn Bongo gratulerer med NOF-dagen og 126 år ved fronten. Foto: Kristian Espenes

NOF fyller idag 126 år!

Vi har lagt bak oss et jubileumsår hvor vi har markert 125 års jubileet, men også hatt en fin anledning til å bli kjent med forbundets historie. Jubileumsboka er snart klar fortrykking, en bok som tar for seg en lang og spennende kamp for medlemmer og forsvarets beste.
Publisert: 2022.02.07
Torgrim Halvari
2022 er et landsmøteår, som alltid er en viktig begivenhet for forbundet. Og en anledning for medlemmene og lokalavdelingene til å stake ut en kurs som forbundet skal følge i årene som kommer.

Og vi vil i året som kommer fortsette å jobbe med ting som har preget NOF gjennom, forbundets historie. Lønn, vilkår, omstilling og ikke minst pensjon.

- Forbundsleder Torbjørn Bongo gratulerer med NOF-dagen og 126 år ved fronten.
Fakta Forbundet ble stiftet som Den norske Landsunderofficersforening den 7. Februar i 1896. De historiske røttene går tilbake til landets første fagforening for offiserer, Christiania Underofficersforening, stiftet i 1847. Den 7. Februar anses derfor som den offisielle NOF-dagen.

I 1907 endret fobundet navn til Norges Underoffisersforening; deretter til Norges Befalslag (NBL) i 1930. NBL gikk i 1978 sammen med Flyvåpenets Befalsforening (LBF), etablert i 1956 – som Norges Befalsforbund (NBF). Navnet ble i 1986 Norges Offisersforbund.

NOF valgte i 1959 å stå utenfor den da største fagorganisasjonen, Befalets Fellesorganisasjon, og gikk i 1961 inn i det som i dag heter LO Stat. En prosess med sikte på mulig sammenslåing av BFO og NOF i 2012 førte ikke fram – til tross for at arbeidsgruppen med representanter fra begge forbund var enige om at LO var den ledende hovedsammenslutningen.

Forbundets formål er å fremme medlemmenes felles økonomiske, sosiale og faglige interesser, og å arbeide for å styrke Forsvaret og dets rolle i det norske samfunn.
Derved definerer NOF seg som en samfunnsaktør, og som en premissleverandør innen sikkerhets- og forsvarspolitikk. Denne politiske påvirkningen utøves blant annet gjennom LO, herunder gjennom Fagligpolitisk utvalg for forsvarssektoren, som ledes av NOF.

NOF gratulerer alle sine medlemmer med dagen!
Forrige        130 av 1698        Neste
loader