NOF gratulerer Folk og Forsvar med 70 års jubileet.
NOF setter stor pris på Organisasjonens evne til å engasjere medlemsorganisasjonene samt befolkningen i viktige forsvarsspørsmål og gratulerer Folk og Forsvar med jubileet. Her ser vi styret til Folk og Forsvar.
Foto: Folk og Forsvar

NOF gratulerer Folk og Forsvar med 70 års jubileet.

I dag er det 70 år siden Folk og Forsvar så dagens lys. 26 februar 1951 samlet et hundretalls organisasjoner seg i Oslo Handelsstands lokaler. Til stede var også den militære og politiske ledelsen i Norge. NOF setter stor pris på Organisasjonens evne til å engasjere medlemsorganisasjonene samt befolkningen i viktige forsvarsspørsmål og gratulerer Folk og Forsvar med jubileet.
Publisert: 2021.02.26
Togrim Halvari

Organisasjonen var et resultat av forslag fra Forsvarskomiteen i 1946 og siden opprettelsen har LO og NHO hatt en sentral plass i styret hvor de stiller med leder og nestleder. LO ledelsens representant, Are Tomasgard, er i dag leder i styret i Folk og Forsvar. Videre er også NOF representert i Folk og Forvar´s styre ved at Landsstyrerepresentant Espen Finne. 

 

Allerede fra starten for 70 år siden var det en bred sammensetning av medlemsorganisasjoner. Mye av kjernen i Folk og Forsvar har fra første stund bestått av et viktig samarbeid mellom ulike arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. 

Organisasjonen ble stiftet på et sikkerhetspolitisk bakteppe av etterkrigstid og oppstart til kald krig. Organisasjonen har i disse årene levert informasjon om sikkerhets- og forsvarspolitikk til flere generasjoner og er like høyaktuell i dag som den gang.  

 

“Mye av informasjonsvirksomheten har normalt blitt gjennomført som foredrag ute på ungdoms- og videregående skoler. Det har derfor, som styremedlem, vært gledelig å registrere at organisasjonen raskt klarte å omstille til digitale plattformer når samfunnet stengte ned i forbindelse med Covid-19", sier styremedlem Espen Finne i forbindelse med jubileet 

 

 

Folk og Forsvar fungere som en paraplyorganisasjon med rundt 60 landsomfattende frivillige organisasjoner. Folk og Forsvar har som formålsparagraf å arbeide for fred, frihet og demokrati. Dette gjøres gjennom å fremme kunnskap, interesse og debatt om forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Organisasjonen ønsker også å skape forståelse for at Norge har behov for et forsvar, en robust samfunnsmessig beredskap samt trygghet og sikkerhet for enkeltindividet og gjennom dette styrke befolkningens forsvarsvilje.  

 

Arbeidet til Folk og Forsvar er landsdekkende og partipolitisk nøytral og verdsettes av mange. Årlig deltar over 12000 personer på organisasjonens forskjellige arrangement.  

 

Det har dessverre ikke vært mulig å gjennomføre noen av studieturene som var planlagt i året som gikk og vi ser frem til å kunne starte opp igjen med det når pandemien er under kontroll. Jeg ønsker å minne medlemmene i Norges offisers- og spesialistforbund om muligheten dere har til å melde dere på disse turene for faglig påfyll med innpass på steder og til organisasjoner og personer de fleste av oss ikke har tilgang til normalt. Ellers så vil jeg anbefale alle NOF medlemmer å abonnere på det månedlige nyhetsbrevet til Folk og Forsvar. Der får dere aktuelle saker innen sikkerhets- og forsvarspolitikk «rett i postkassa», sier Espen Finne og håper å kunne se flere NOF-medlemmer som deltakere på de kommende studieturene.  

 

Forbundsleder Torbjørn Bongo takker Folk og forsvar for den jobben som er gjort i syv tiår, og ser frem til fortsatt engasjement for kunnskap om forsvars- og sikkerhetspolitikken i tiårene som kommer, og ønsker organisasjonen til lykke med feiringen.  

 

 

 

 

 

 

Forrige        84 av 1536        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå