NOF gratulerer med historisk varslingskurs i Sørreisa

NOF gratulerer med historisk varslingskurs i Sørreisa

26. februar gjennomførte 131 Luftving graduasjon for fire elever etter bestått grunnleggende varslingskurs (GKV). Graduasjonen er ikke bare en viktig milepæl for graduantene, men også for 131 Luftving. GKV-kurset gjennomføres vanligvis ved Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole (LKVS) som for tiden ligger ved 130 Luftving på Mågerø, men som om ikke lenge flyttes til nettopp Sørreisa og 131 Luftving som en del av omstillingen i Luftforsvaret.
Publisert: 15.03.01

For første gang har kurset av fem måneders varighet blitt gjennomført i Sørreisa som et samarbeid mellom LKVS og Control and Reporting Centre (CRC) Sørreisa. Kursdeltakerne har blitt selektert lokalt, og kurset har vært et supplement til de årlige kursene som blir kjørt i regi av LKVS på Mågerø.

Skolesjefen for LKVS, oberstløytnant Geir Tore Gravdal, var tilstede på graduasjonen. Gravdal har vært en viktig bidragsyter for gjennomføringen av kurset, og ga i sin tale honnør til CRC Sørreisa for at man har lyktes med lokalrekruttering. I et forsvar som ellers er preget av at personellet hyppig skifter arbeidssted og stilling, gir slik lokal rekruttering gode forutsetninger for å beholde personellet over tid på samme sted.

For stasjonen i Sørreisa har dette kurset vært svært viktig, ettersom man har gjort seg en rekke erfaringer som vil bli svært relevante når 131 Luftving i nær fremtid skal overta hele ansvaret for kontroll- og varslingsvirksomheten i Norge, og som en del av dette også LKVS.

NOF gratulerer til de fire elevene som fullførte utdanningen; grenader Kjetil Rasmussen, grenader Christer Thomassen, sersjant Martin Wangen og Løytnant Bjørn Hardersen. NOF ønsker også å gratulere 131 Luftving med å ha gjennomført dette historiske kurset, som det første av mange i årene som kommer.

Forrige        428 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå