NOF krever rettferdig pensjon for militært ansatte
Her øver forsvaret, politi, brannvesen og kommunen sammen under nasjonale helseøvelse på Tynset i forbindelse med Trident Juncture 2018. Samtlige fikk pensjonspoeng for de variable tilleggene de mottok under øvelsen unntatt offiserer fra forsvaret. Dette mener NOF det er på høy tid å gjøre noe med. Foto: Forsvarets Mediearkiv

NOF krever rettferdig pensjon for militært ansatte

Forsvarssjefen må ta standpunkt

-Jeg ønsker at forsvarssjefen går ut og flagger standpunkt i denne saken, at han sier dette er en urimelighet som må fjernes, både av hensyn til eget personell men også som et argument for å ha en god rekrutering til forsvaret. Blir dette ikke løst så vil konsekvensene bli at det vil være vanskeligere å beholde personell i fremtiden. Forsvarssjefen må begrunner det i behovet for å beholde kampkraft. Intet forsvar uten personell, sier forbundsleder Torbjørn Bongo. Det er nå i meklinga at pensjonsgivende tillegg skal avgjøres.
Publisert: 2019.05.22
Torgrim Hermansen Halvari

Det går nå mot innspurt i meklinga og hvilke tillegg som skal være pensjonsgivende i ny pensjonsordning ligger på forhandlingsbordet.  Frist for partene til å komme til enighet er 23. mai kl 2400.

- Jeg ønsker at forsvarssjefen går ut og flagger standpunkt i denne saken, at han sier dette er en urimelighet som må fjernes, både av hensyn til eget personell men også som et argument for å ha en god rekrutering til forsvaret. Blir dette ikke løst så vil konsekvensene bli at det vil være vanskeligere å beholde personell i fremtiden. Forsvarssjefen må begrunne det i behovet for å beholde kampkraft. Intet forsvar uten personell, sier forbundsleder Torbjørn Bongo. Det er nå i meklinga at pensjonsgivende tillegg skal avgjøres.

NOF har jobbet med pensjonssaken i mange år men med økende styrke de siste årene, saken har blitt løftet fram i ulike typer forhandlinger. Nå håper forbundsleder, Torbjørn Bongo at saken om ikke lenge skal få en lykkelig slutt.

-Det er ikke tvil om at alle foreningene er enige at dette er en viktig sak. Jeg håper, forventer og krever at dette må bli ryddet opp i men samtidig så tror jeg det kommer til å bli tøft. Men det eneste rettferdige er at det blir gjort noe med vår pensjon, uttaler Bongo.

Variable tillegg må gi pensjon.

En av de som har engasjert seg i å få til en bedre pensjonsordning er Espen Skare, avdelingstillitsvalgt for kystvakten NOF. Skare sitter igjen med følelse av at norske offiserer og særlig de på kystvakten har blitt urettferdig behandlet og mener at de fleste i Norge har den oppfatningen at pensjon skal gjenspeile den inntekten du har hatt gjennom yrkeslivet.

-Jeg forventer at jeg den dagen jeg pensjonerer meg sitter igjen med noe som gjenspeiler den inntekten jeg har hatt gjennom mine år som offiser.  Pensjon har blitt et viktig tema i hele samfunnet og jeg tror alle fagbevegelsene nå må gå noen runder for å få til en god pensjonsordning for sine medlemmer. Jeg forventer at tilleggene mine gir pensjon, mener Skare.

Sammenlikner vi oss med andre offentlig ansatte så er forskjellen stor. Kommunesektoren har endret sin praksis så det meste av variable tillegg er nå pensjonsgivende. De ligger langt foran staten med å ordne opp dette. Vi ønsker at forsvaret skal ta et standpunkt til dette, så blir det opp til partene om hvor stor del av tilleggene som skal være pensjonsgivende. Vi har sendt inn krav på hva som skal være pensjonsgivende, men det drøyer med å finne en løsning.

NOF krever ATF som pensjonsgivende tillegg
 Militært personell har i dag høye variable tillegg, men svært lite er pensjonsgivende. Dette er godt dokumentert gjennom en arbeidsgruppe ledet av KMD. De fleste virksomheter i Staten har ordnet det slik at merarbeid utover normal arbeidstid gir variable pensjonsgivende tilleggene innenfor Hovedtariffavtalen vedlegg 4.  For Forsvarets personell er saken noe mer komplisert, da ATF i dag ikke blir rapportert som pensjonsgivende inntekt av arbeidsgiver.

For NOFs medlemmer er det derfor viktig at ATF gjøres pensjonsgivende. Slik forbundet ser det inngår vakt, øvelse og fartøytjeneste som en forutsigbar del av den enkeltes stilling. Aktiviteten planlegges ved avdelingen på årsbasis og for den enkelte gjennom arbeidsplaner. En beholder også tilleggene ved fødselspermisjon og sykdom.

Da det ble brudd i lønnsoppgjøret 30. april, var det ikke kommet en løsning på dette.  NOF og LO Stats krav om at all lønn som er vederlag for arbeid skal være pensjonsgivende tas med inn i meklinga.


Avdelingstillitsvalgt for kystvakten, Espen Skare
forventer at han den dagen han pensjonerer seg vil
han sitte igjen med noe som gjenspeiler den
inntekten han har hatt gjennom sine år som offiser.
Foto: privat.Forbundsleder, Torbjørn Bongo mener dårlig pensjon er en trussel mot
fremtidig beredskap. Han ønsker at forsvarssjefen skal går ut å si at
dagens pensjonsordning er en urimelighet som må fjernes. Foto: NOF.
 

Forrige        1080 av 1459        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå