NOF-landsmøtet åpnet
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holdt et godt innlegg til den etterfølgende debatten. Foto: Kristian Espenes.

NOF-landsmøtet åpnet

I dag åpnet landsmøtet i Norges Offisersforbund. Til lyden av Forsvarets Stabsmusikkorps tok over hundre delegater plass i salen sammen med gjester fra inn- og utland. Den første dagen var i sin helhet viet et overordnet blikk på Forsvarets utfordringer.
Publisert: 2018.11.27
Ove Magnus Halkjær (tekst)
De neste dagene av NOF-landsmøtet vil naturlig nok fylles av tradisjonelle landsmøtesaker: Handlingsprogram, valg, uttalelser og organisasjon står blant annet på dagsorden.

Men selve åpningsdagen var satt av til innledninger fra de viktigste beslutningstakerne for både norsk forsvarspolitikk og forsvarsansattes lønns- og arbeidsvilkår. Forsvarsminister, arbeidsgivermotpart, LO-leder og leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité var invitert til å holde hver sine innledninger.

Felles for alle innlederne var en felles virkelighetsbeskrivelse: De så behov for økt beredskap og mer forsvar. Men om alle så behov for en endring av forsvarets rolle i en stadig mer usikker tid i Europa, må man likevel oppsummere at tilnærmingen de valgte var ganske ulik.


– Bruke penger annerledes

Sjefen for forsvarsstaben Erik Gustavson var først ute. Som arbeidsgivermotpart må man selvsagt unnskylde ham med at hadde funnet veien inn motpartens hule. 


Han beskrev overgangen som Forsvaret har vært i de siste årene:
Fra underfinansiering, etterslep og lang varslingstid – til et Forsvar han mente var både bedre i dag og på rett vei, mer enn for bare få år tilbake.

– Vi måtte snu utviklingen, sa Gustavson. Og tok deretter løpende for seg mange av de samme temaene som forbundsleder Torbjørn Bongo tok for seg i sin åpningstale.

Men der Bongo beskrev en situasjon der incentiver, vilkår og rettigheter opptar nesten alle som jobber i Forsvaret, fordi godene tas bort (se egen sak), brukte Gustavson en helt annen beskrivelse:

– Det er ikke snakk om å ta pengene bort, det er snakk om å bruke de annerledes, sa han blant annet.


– Forsvaret må bli en investering

– LO er på vegne av våre medlemmer opptatt av utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk fordi det handler om folks grunnleggende behov for sikkerhet og trygghet, sa LO-leder Hans Christian Gabrielsen i sin innledning. 


Han viste til arbeidet LO hadde hatt da de tok for seg forsvarsbudsjettet:

– Under høringa i Stortinget spurte LO: er det nok som brukes?

LO-lederen mente at Forsvaret må bli sett på som en investering, ikke som en utgiftspost. Blant annet under henvisning til at det brukes store penger på Forsvaret som mange sikkert hadde ment kom godt med i andre ulike sektorer.

– Forsvaret må brukes både når det gjelder å bygge nasjonal kompetanse, bruke industri i Norge, og av hensyn til beredskapen, mente LO-lederen.


– Tabbe å sette hæren på vent

Det siste kunne antagelig leder av Utenriks- og forsvarskomiteen Anniken Huitfelt hengt seg rett på. Flere av innlederne kastet seg dermed rett inn i den pågående debatten om utskilling og omorganisering av vedlikeholdet i Forsvaret:


– Høyre og Arbeiderpartiet er enige i mye om Forsvaret, men når det gjelder privatisering er vi uenige, sa Huitfelt.


– Det offentlige er et offentlig ansvar, sa hun og garanterte et forslag i Stortinget om å ta tilbake blant annet renholdet. Samtidig sa hun seg sterkt uenig i at hæren skal dele helikopterkapasiteten med sivile.

– Jeg har blitt minnet om at fienden kommer der vi er svakest, derfor var det en historisk tabbe å sette hæren på vent sa Huitfelt og henviste til den selvstendige landmaktutredningen.


2% - målet

En sak alle innlederne var enige om var 2%- målet.


– Nå er vi det eneste NATO-landet med grense mot Russland som ikke bruker 2% av BNP på Forsvaret, sa Huitfelt. Hun kom dermed forsvarsministeren i forkjøpet:

– USA har vært tydelig på at Europa må ta større andel av byrden, sa Frank Bakke Jensen, og signaliserte at Norge skal gå i retning av 2%-målet.

Han påpekte at det kommende forsvarsbudsjettet fortsetter en opptrapping med 7,3% nominell vekst, altså i rene kroner.

Dette utgjør justert for prisveksten en vekst i forsvarsbudsjettet på 4,5 %.
Forrige        1076 av 1360        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N