NOF navigerte godt i nord

NOF navigerte godt i nord

NOF spilte en sentral rolle under LOs nordområdekonferanse 2014. Etter to dager med belysing av utfordringer og muligheter knyttet til næringsutvikling og sikkerhet i Tromsø, har NOF bidratt til å sette Forsvarets rolle inn i en bredere samfunnsmessig ramme.
Publisert: 14.09.04
Vi tok utfordringen på strak arm da LOs nordområdeutvalg i vinter inviterte oss til å forme innrettingen av årets konferanse, og knytte den til vårt ordskifte Forsvarslinjer,” forteller forbundsleder Egil André Aas. Derved fikk sikkerhet og trygghet – og Forsvarets rolle som ett av flere, med det selvsagt viktigste, tryggingsinstrument – en sentral plass på programmet.

Og ikke minst,” understreker forbundslederen, ”vi fikk med dette styrket bevisstheten omkring Forsvarets sammensatte samfunnsverdi hos den sentrale ledelsen i LO. Det vil komme svært godt med i vårt videre arbeid med å utvikle Forsvaret – og å fremme medlemmenes interesser.

Konferansen samlet rundt 120 deltakere fra politikk og næringsliv, inklusive flere fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Men, som lederen for LOs nordområdeutvalg, Terje Olsson, poengterte med et klart stikk i sin åpningstale: Regjeringen hadde ikke funnet anledning til å stille med noen representant, til tross for flere henvendelser.

NOF skal ha stor takk for å bidratt til at konferansen ble særdeles vellykket,” sier leder for næringspolitisk avdeling i LO, Grethe Fossli, selv tidligere medlem av Forsvarskomiteen på Stortinget. ”Vi har fått gode innspill til relevante tema og spennende bidragsytere, som også har ført til verdifull medieoppmerksomhet.”

Egil André Aas avrundet årets Nordområdekonferanse med å dra sammen trådene – og trekke fram Forsvarets avgjørende rolle for samfunnssikkerhet og totalberedskap, for folks trygghet. Forbundslederen var klar i sin tale til landets politikere, som han utfordret til å vise større dristighet, til å være mer visjonære. Utvikling av bedre beredskap og et sterkt forsvar forutsetter politisk vilje, sa han. Dét er en forutsetning for at den operative evnen kommer på plass:

Besluttende politiske organer må sørge for at det lar seg gjøre å ha alt på stell, at vi som samfunn har de systemene som trengs – med den bemanning som må til – for å skape en tilstrekkelig trygghet.
Forrige        238 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N