NOF på Arendalsuka
Forsvarsorganisasjonene er samlet på Sjømennenes hus, der arrangementene har fokus på forsvars og sikkerhetspolitikk.

NOF på Arendalsuka

Arendalsuka er en viktig arena, der organisasjoner, beslutningstakere og polikere møtes. I år blir tilstedeværelse og forsvarsarrangementene ekstra viktig med krigen mellom Ukraina og Russland som bakteppe, og der forsvarskommisjonen, totalforsvarskommisjonen og fagmilitært råd ble levert før sommerferien. Alle tre dokumentene er nå på høring med frister i løpet av høsten.
Publisert: 2023.08.15

Arendalsuka er en viktig arena, der organisasjoner, beslutningstakere og polikere møtes.  I år blir tilstedeværelse og forsvarsarrangementene ekstra viktig med krigen mellom Ukraina og Russland som bakteppe, og der forsvarskommisjonen, totalforsvarskommisjonen og fagmilitært råd ble levert før sommerferien.  Alle tre dokumentene er nå på høring med frister i løpet av høsten.

Forsvarsorganisasjonene er samlet har sammen leid Sjømennenes hus (Forsvars- og sikkerhetspolitikkens hus) i Arendal, der de fleste aktivitetene vil bli gjennomført.

I tillegg til fellesaktiviteter vil NOF ha ett eget arrangement, der tema er «Digital sikkerhet som en del av totalberedskapen». Her finner du oversikt over arrangement i regi av NOF og de andre forsvarsorganisasjonene. 

NOF er til stede med Forbundsleder Torbjørn Bongo, nestleder Tor Egil Vangstad, Stein Håkon Eilertsen, forbundsstyret og Staale I Reiten, leder forhandlingsavdelingen.

NOF vil i ettertid forsøke å legge ut opptak/video fra arrangementet.


Fakta Arendalsuka

Arendalsuka er beskrevet som en norsk politisk festival som har blitt arrangert i Arendal siden 2012.  Årets Arendalsuke er det mest omfattende så langt.  Det er planlagt opp mot 2000 arrangement, 200 stands og det er ventet ca 150.000 besøkende. Mer om Arendalsuka og hvilke arrangement som vil bli streamet finner du her. www.arendalsuka.no/ 

Forrige        6 av 1715        Neste
loader