NOF sitt 44 landsmøte er avsluttet
Pål B. Nygaard ble æresmedlem i NOF

NOF sitt 44 landsmøte er avsluttet

Så var NOF sitt 44 landsmøte over. Landsmøtets siste dag ble avsluttet med debatt og markering av æresmedlem. Pål B. Nygaard har i flere tiår vært en viktig del av NOF sitt arbeid både i nord, men også i foreningens i helhet. Om få måneder går Nygaard av med pensjon. Foto: Torgrim Halvari
Publisert: 2022.10.14
Audun Hasvik/Torgrim Halvari
Pål takket for æren og meddelte at dette var hans siste landsmøte, da blei han møtt med trampeklapp.

Ut over det bød landsmøtets siste dag på politisk debatt.
Debatten ble ledet av Hilde Wisløff Nagell fra tankesmia Agenda.
I panelet satt Ingrid Fiskaa (SV, Utenriks og forsvarskomiteen), Sverre Myrli (Ap, Næringskomiteen, visepresident i Natos parlamentarikerforsamling) og Hårek Elvenes (H, Utenriks og Forsvarskomiteen).

Det var tre stortingspolitikere som alle var bekymret om hva framtida vil bringe. Hybrid krigføring, alliansepolitikk, baser på norsk jord og et stadig mer anstrengt forhold til Russland stiller nye krav til våre politikere.


Det ble politisk debatt på siste dag av NOF sitt landsmøte. Foto: Torgrim Halvari

– Dette var en medarbeidersamtale, sa Torbjørn Bongo til slutt.
Da hadde flere av delegatene stilt politikerne spørsmål om alt fra personellmangel, meningsløse omorganiseringer, flybasene på Andøya, pensjon, beredskapslager til helikopterkapasitet.

– Jeg vil ikke si at jeg blei realorientert. Dette er jeg godt kjent med, sier Ingrid Fiskaa i en kommentar.

– Men jeg tar med meg det medlemmene hadde på hjertet tilbake til arbeidet mitt i Stortinget.

Etter at alle som har jobbet for å så til dette landsmøtet ble overrakt blomster ble landsmøtet offisielt avsluttet.
Forrige        79 av 1715        Neste
loader