NOF skuffet over Helge Ingstad-dom
NOF savner at de overordnede arbeidsgiverne, bl.a. Forsvarssjefen og Forsvarsdepartementet, som har ansvaret for rammevilkårene for lavere nivå i Forsvaret, også offentlig tar sin del av ansvaret, og erkjenner at disse rammevilkårene har vært medvirkende til bl.a. lavt erfaringsnivå.

NOF skuffet over Helge Ingstad-dom

Etter nesten to måneder i rettssystemet er vaktsjefen på KNM «Helge Ingstad» dømt til 60 dagers betinget fengsel. NOF er skuffet over avgjørelsen og er bekymret for at dommen vil kunne medføre redusere åpenhet rundt ulykker og nesten ulykker.
Publisert: 2023.05.15
Torgrim Halvari
NOF er skuffet over at retten dømmer vaktsjefen i Helge Ingstad-saken, og dermed ikke vektlegger de bakenforliggende årsakene som er utenfor vaktsjefens kontroll, som årsak for ulykken.

Vaktsjefens forsvarer, advokat Christian Lundin sier til BT at hans klient mener det er uriktig å klandre ham alene for ulykken, fordi det er en sammensatt årsak. Dette er NOF enig i.

Men NOF er uansett glade for at arbeidsgiverrepresentantene under rettsaken, bl.a. skipssjefen og sjef Sjøforsvaret, såpass tydelig tok delansvar for det som skjedde, og den utfordrende situasjonen som vaktsjefen ble satt til å håndtere, med blant annet en brobesetning med lavt erfaringsnivå.

Dette samsvarer også med det faktum at Forsvarsdepartementet har akseptert Foretaksstraffen som arbeidsgiver ble ilagt.

NOF savner at de overordnede arbeidsgiverne, bl.a. Forsvarssjefen og Forsvarsdepartementet, som har ansvaret for rammevilkårene for lavere nivå i Forsvaret, også offentlig tar sin del av ansvaret, og erkjenner at disse rammevilkårene har vært medvirkende til bl.a. lavt erfaringsnivå.

Vi vil samtidig gi anerkjennelse til Sjøforsvaret for oppfølging av de involverte, og de tiltak som er iverksatt i etterkant av ulykken. Men også her savner vi den oppfølging som burde kommet på sentralt nivå, fra Forsvarssjef og Forsvarsdepartementet. "

NOF er bekymret over om dommen vil kunne medføre redusere åpenhet rundt ulykker og nesten ulykker, og dermed svekke det forebyggende arbeidet mot ulykker. Dette er en bekymring som også Hovedverneombudet i Sjøforsvaret har uttrykt."

Gjennom rettsaken har forsvarerne til vaktsjefen bedt om full frifinnelse for sin klient. Deres argumenter har vært at hendelsen skyldes en rekke unnlatelser og handlinger på individ- og systemnivå.
Forrige        23 av 1715        Neste
loader