NOF søker ny heltidstillitsvalgt i Hæren
Er du vår nye frikjøpte tillitsvalgte for Hæren? Foto: Torgrim Halvari

NOF søker ny heltidstillitsvalgt i Hæren

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) lyser herved ut stillingen som frikjøpt tillitsvalgt for Hæren, én av to hovedtillitsvalgte. Stillingens gjøremål er i all hovedsak behandling av innkomne saker fra tillitsvalgte og medlemmer i Hæren, samt å representere forbundets medlemmer ifm. informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF-møter) i Hæren.
Publisert: 2023.02.08
NOF
Som frikjøpt tillitsvalgt for NOF vil man også følge de aktiviteter som forbundet arrangerer, men tillitsvalgtrollen opp mot Hæren vil normalt ha prioritet ved ev. konflikter.

Økonomiske forhold:


Stillingen er definert som særlig uavhengig, og avlønnes med sikringslønn fra den stillingen vedkommende forlater i Hæren, dvs. grunnlønn samt faste og variable tillegg som man ellers ville ha tilkommet i stillingen man forlater. Som frikjøpt tillitsvalgt i Hæren tilkommer man tillegg iht. gjeldende Særavtale for frikjøpte tillitsvalgte, p.t. 60.000,- kr. pr. år.
Det gis permisjon fra Forsvaret, men pensjonsopptjening i SPK løper under permisjonen. Tjenestetelefon, bredbånd og PC dekkes av NOF.

Tjenestested:


Hæren har sin ledelse lokalisert på Bardufoss, og de frikjøpte tillitsvalgte skal iht. «Avtale om frikjøpte tillitsvalgte i Hæren» også ha sitt daglige tjenestested ved denne lokasjonen (pr. d.d. er tjenestestedet Setermoen). Eventuelt bytte av tjenestested til indre Troms vil utløse normale rettigheter til pendling/flytting iht. Kompensasjonsavtalen.

Søknadsprosess


NOF vil kalle inn de mest aktuelle søkerne til intervju ila. mars.
Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
Valgreglene er beskrevet i Hovedavtalen i Staten / Tilpasningsavtalen for Forsvaret § 34.

Søknad sendes til post@nof.no, og vi ber om at den inneholder en kortfattet oppstilling av tidligere tjenesteerfaring, ev. tillitsvalgterfaring og de tre siste tjenesteuttalelsene. Referanser, vitnemål, osv. trenger ikke å følge med søknaden, men vi ber søkerne være forberedt på å legge frem dette under eventuelle intervjuer senere.

Tilsettingen er med forbehold om at Hæren viderefører to årsverk på «Avtale om frikjøpte tillitsvalgte i Hæren».

Det forutsettes at søkeren har førerkort og disponer bil på tjenestestedet.

Søknadsfrist: Innen 6.mars 2023.

Tiltredelse: 1.august 2023

Spørsmål til stillingen kan rettes til følgende personer:

• Pål B. Nygaard (avtroppende HTV), mob. 909 70 250 eller pbn@nof.no
• Eirik S. Stenberg (stabssjef i NOF), mob. 474 64 424 eller es@nof.no
Forrige        47 av 1715        Neste
loader