NOF søker ny hovedtillitsvalgt i Luftforsvaret
Vil du jobbe på lag med denne gjengen?

NOF søker ny hovedtillitsvalgt i Luftforsvaret

NOF lyser herved ut vervet som frikjøpt hovedtillitsvalgt for Luftforsvaret.
Publisert: 2018.12.14
Vervets hovedgjøremål er behandling av innkomne saker fra tillitsvalgte og medlemmer i Luftforsvaret, gjennomføre informasjons- og medlemsmøter, bidra til kompetanseheving blant medlemmer samt å representere forbundets medlemmer ifm informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF-møter) i Luftforsvaret.

Vervet er definert som særlig uavhengig, og avlønnes med sikringslønn fra den stillingen vedkommende forlater i Luftforsvaret, dvs. grunnlønn, faste og variable tillegg som man ellers ville ha tilkommet i stillingen man forlater. Den valgte fristilles fra tjenesten i Forsvaret, og pensjonsopptjening i SPK løper under permisjonen. Tjenestetelefon, internett og PC dekkes av NOF.

Tjenestestedet man forlater kan beholdes, men vi gjør oppmerksom på at brorparten av møter med Luftforsvarsstaben vil være på Rygge flystasjon. Eventuelt bytte av tjenestested til Rygge eller annet sted, vil utløse normale rettigheter til pendling/flytting iht. kompensasjonsavtalen. Kontor/gjestekontor vil være tilgjengelig på Rygge flystasjon, eller annet sted som avtales med NOF

Som frikjøpt tillitsvalgt for NOF vil man også følge de aktiviteter som forbundet arrangerer, og den valgte vil bli tildelt et regionalt ansvar iht avtale med NOF sentralt.

Søknadsfrist: Innen 18. januar.

Tiltredelse: Snarest, men iht. FPH del B (inntil 3 måneder etter mottatt permisjonssøknad) hvis arbeidsgiver forbeholder seg denne retten.Spørsmål til stillingen kan rettes til følgende personer:

• Tor Egil Vangstad (avtroppende HTV), mob 982 11 712 eller tev@nof.no

• Kristian Strøm Espenes (fung. HTV), mob 928 40 456 eller ke@nof.no

• Odd-Einar Eilertsen (spesialrådgiver NOF Sentralt), mob 98211713, oee@nof.no
Forrige        1049 av 1360        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N